Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Są pieniądze na dopłaty do preferencyjnych kredytów udzielanych w 2019 roku – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Są pieniądze na dopłaty do preferencyjnych kredytów udzielanych w 2019 roku


Print Friendly, PDF & Email

W dniu 21 stycznia 2019 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępniła współpracującym bankom na 2019 r. limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów.

Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)

  • limit akcji kredytowej w wysokości 100 mln zł,
  • środki w kwocie 0,5 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02)

  • limit akcji kredytowej w wysokości 100 mln zł,
  • środki w kwocie 1 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

O powyższe kredyty można ubiegać się bankach, tj.Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BGŻ BNP Paribas S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, PEKAO S.A., Santander Bank Polska S.A.

 

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych udzielanych przez Banki, obowiązujące w okresie 01.01.2019 r. – 31.03.2019 r.

(wysokość WIBOR – 1,72%, wg stawki z dnia  30.11.2018 r)

Lp. Bank Marża Banku

 

 

Oprocentowanie Oprocentowanie płacone bankowi przez kredytobiorcę
Linie kredytowe: RR, Z, PR
1 Bank Polskiej Spółdzielczości SA 2,50 4,2200 3,0000
2 Krakowski Bank Spółdzielczy 2,50 4,2200 3,0000
3 SGB-Bank SA 2,50 4,2200 3,0000
4 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 2,48 4,2000 3,0000
5 BOŚ SA 2,45 4,1700 3,0000
6 Raiffeisen Polbank 2,30 4,0200 3,0000
7 Pekao SA 2,25 3,9700 3,0000
8 Bank Zachodni WBK SA 1,95 3,6700 3,0000

 

 

Oprocentowanie kredytów klęskowych udzielanych przez Banki, obowiązujące w okresie 01.01.2019 r. – 31.03.2019 r.

(wysokość WIBOR – 1,72%, wg stawki z dnia  30.11.2018 r.)

 

 

Lp.

 

 

Bank

 

 

Marża Banku

 

 

Oprocentowanie

Oprocentowanie płacone bankowi przez kredytobiorcę
Linie kredytowe: K01, DK01, K02, DK02
Ubezpieczeni Nieubezpieczeni

 

1 SGB-Bank SA

 

3,50 5,2200 0,5000 2,8600
2 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3,50 5,2200 0,5000 2,8600
3 Bank Polskiej Spółdzielczości SA 3,50 5,2200 0,5000 2,8600
4 Krakowski Bank Spółdzielczy 2,50 4,2200 0,5000 2,3600
5 BOŚ SA 2,45 4,1700 0,5000 2,3350
6 Raiffeisen Polbank 2,30 4,0200 0,5000 2,2600
7 Pekao SA 2,25 3,9700 0,5000 2,2350
8 Pekao SA 1,95 3,6700 0,5000 2,0850

 

 

Oznaczenia symboli linii kredytowych:

RR –        kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym

Z-            kredyty na zakup użytków rolnych

PR –        kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów

K01 –      kredyty klęskowe inwestycyjne

K02 -kredyty klęskowe obrotowe

DK01-kredyty klęskowe inwestycyjne – duże przedsiębiorstwa

DK02-   kredyty klęskowe obrotowe – duże przedsiębiorstwa

 

Źródło- www.arimr.gov.pl

                                                                                                                    Kazimierz Konarzewski