Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Podlaska AgroLiga 2015 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Podlaska AgroLiga 2015


Print Friendly, PDF & Email

11 czerwca w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o godzinie 10 odbędzie się rozstrzygnięcie Konkursu Podlaska AgroLiga. W tegorocznej edycji konkursu o tytuły mistrzów rywalizuje dziewięć gospodarstw i pięć przedsiębiorstw. Konkurs co roku wyłania liderów agrobiznesu w kategorii rolnicy i firmy. AgroLiga to okazja do zaprezentowania osiągnięć podlaskiej wsi i jej otoczenia, pokazanie sukcesów gospodarstw rolnych i firm zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środkami produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn itp.

logo ksow 495

Konkurs jest też okazją, aby wyróżnić właścicieli za osiągane wysokie wyniki ekonomiczne.

Komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli PODR w Szepietowie, urzędu marszałkowskiego i wojewódzkiego, związków zawodowych rolników oraz mistrzów poprzednich edycji, w dniach 6-11 maja dokonała przeglądu zgłoszonych gospodarstw i firm. Wyniki prac komisji poznamy 11 czerwca, podczas seminarium w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W drugim etapie konkursu Kapituła konkursu AgroLiga 2015 wyłoni Mistrzów Krajowych, Wicemistrzów Krajowych i Laureatów Krajowych AgroLigi 2015 na podstawie nadesłanych zgłoszeń przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Podlascy mistrzowie będą reprezentowali region w krajowym finale AgroLigi, który odbędzie się w I kwartale 2016 roku.

Charakterystyki uczestników konkursu prezentujemy na stronie: http://odr.pl/konkursy/agroliga/1911-uczestnicy-podlaskiej-agroligi-2015