Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Rusza nabór na przetwórstwo żywności – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Rusza nabór na przetwórstwo żywności


Print Friendly, PDF & Email

Z dniem 10 kwietnia 2017 r. rusza nabór na przetwórstwo żywności w ramach działania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” i będzie trwał do 9 maja 2017 r.

Wsparcie skierowane jest dla firm z sektora MŚP przetwarzających żywności i wprowadzających ją do obrotu. Program przeznaczony jest dla szerokiej grupy przetwórców, poczynając od przetwórstwa owoców, olejów po produkcję karmy dla zwierząt. Aby otrzymać dofinansowanie konieczne jest zawarcie długoterminowych umów z rolnikami lub grupami producentów rolnych, w ramach których co najmniej połowa produktów będzie nabywana. Ten sam wymóg dotyczy firm nastawionych na przechowywanie żywności. Otrzymana pomoc może zostać przeznaczona na zakup urządzeń służących ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Ponadto zakres wsparcia obejmuje zakup maszyn i urządzeń do przetwarzania oraz magazynowania, aparatury pomiarowej, jak również budowę i modernizację budynków. Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację operacji w wysokości do 50%. Minimalne wsparcie wyniesie 100 tys. zł. Przewidziane są zaliczki na realizację operacji pod warunkiem przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia.

Bolesław Garbowski

Źródło www.farmer.pl