Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Rusza kolejny nabór w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Rusza kolejny nabór w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”


Print Friendly, PDF & Email

Od 21 lutego do 20 kwietnia bieżącego roku można ubiegać się o pomoc w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” z zakresu „Nawadnianie gospodarstw rolnych”. Działanie ma na celu zmniejszenie skutków suszy, która niestety przy obecnych warunkach pogodowych jest wręcz nie unikniona. To właśnie pogoda jest jednym z czynników mających istotne znaczenia dla funkcjonowania całego rolnictwa.

Dlatego należy zapobiegać ewentualnym anomaliom pogodowym i dostosowywać się do nieuniknionych zmian klimatu poprzez gromadzenia wody w czasie jej nadwyżki, tak aby można byłoby z niej skorzystać w okresie, w którym są znaczące jej niedobory. O pomoc kwalifikują się gospodarstwa powyżej 1 ha, jednak nie większe niż 300 ha. Wsparciem mogą zostać objęte takie kategorie inwestycji jak ulepszenie już istniejących instalacji nawadniających, powiększenie obszaru nawadniania lub ulepszenie istniejącej instalacji ze zwiększeniem obszaru nawadniania. Poprzedni nabór odbył się na przełomie września i listopada ubiegłego roku.

Pomoc finansowa obejmuje do 100 tys. zł kwalifikowanych kosztów na jednego beneficjenta, refundacja kosztów wynosi 50%, a w przypadku młodego rolnika 60%. Minimalnie kwota inwestycji wynosi 15 tys. Realizacja operacji jest jednoetapowa.

Wnioski będą przyjmowane w oddziałach regionalnych ARiMR, ale również można je składać za pośrednictwem biur powiatowych lub drogą pocztową.

Źródło : https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zabezpiecz-gospodarstwo-przed-susza-zloz-wniosek-o-dotacje.html

 

Justyna Owcarz

PZDR Augustów