Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Rusza kolejna edycja Podlaskiej Szkoły Młodych Hodowców – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Rusza kolejna edycja Podlaskiej Szkoły Młodych Hodowców


Print Friendly, PDF & Email

W VI Podlaskiej Szkole Młodych Hodowców w dniach 25 – 28 czerwca 2019 roku, organizowanej przez Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Białymstoku z s. w Jeżewie Starym przy współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka, uczestniczyć będzie 19 uczestników. Na uwagę zasługuje fakt, że w tym roku będzie 7 młodych hodowczyń. Szkoła od I edycji cieszy się dużym zainteresowaniem i ciągle się rozwija. W tegorocznej edycji wiodącym instruktorem jest Elio Noci z Włoch. Podobnie jak w poprzedniej edycji szkoleniowcami będą również Mieczysław Kopiczko – PFHBiPM, Anna Strzyżewska – PFHBiPM oraz Bogdan Godlewski – SHIUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Województwo podlaskie ma kilku dobrych fitterów, ale to nie oznacza że nie ma potrzeby szkolenia kolejnych. PSMH jest formą wyszukiwania młodych talentów i szlifowania ich umiejętności.

Szkoła, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie obejmować przygotowanie legowiska na wystawie, podstawy mycia, strzyżenie, żywienie przed i w trakcie wystawy, podstawy opieki podczas wystawy, oprowadzania, procedury ringowe i zachowania na ringu, podstawy budowy bydła i  oceny eksterieru.

Uczestnicy – członkowie Podlaskiego Koła Młodych Hodowców, Mazowieckiego KMH, Lubelskiego KMH oraz Łódzkiego KHM w wieku od 13 do 24 lat, zostaną podzieleni na grupy wiekowe i w czasie trwania Szkoły będą mogli samodzielnie wykonywać poszczególne etapy przygotowania jałówek do Wystawy. Zostaną wyposażeni w wiedzę teoretyczną popartą praktycznymi warsztatami.  Szkolenie zakończy się pokazem konkursowym.

Marta Danilczuk