Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Rozliczenie podatku VAT rolnikom – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Rozliczenie podatku VAT rolnikom


Print Friendly, PDF & Email

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług umożliwiają rolnikowi ryczałtowemu, który jest zwolniony z VAT, rezygnację ze zwolnienia i jego rozliczanie, co często jest korzystne, zwłaszcza jeżeli dokonywane są zakupy inwestycyjne jak np. budowa obiektów związanych z działalnością, zakup maszyn. Aby rolnik ryczałtowy mógł stać się czynnym podatnikiem VAT powinien dokonać zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2. ustawy o VAT.

W ramach usług Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oferujemy:

  • doradztwo w zakresie przejścia na zasady ogólne podatku VAT
  • kalkulację wysokości podatku VAT, jaki przepływa przez gospodarstwo, w celu ustalenia celowości przejścia na VAT
  • zgłoszenie rejestracyjne dla potrzeb podatku od towarów i usług w urzędzie skarbowym
  • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla celów VAT
  • składanie deklaracji VAT

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie jest jednostką upoważnioną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do realizacji usług w ramach rozliczania podatku VAT. W związku z prowadzoną działalnością mamy zawartą polisę ubezpieczeniową OC. Ubezpieczenie to zapewnia Klientom pełne bezpieczeństwo korzystania z naszych usług. Nasi pracownicy posiadają kwalifikacje i wiedzę, o których mowa w art. 76a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j. t. Dz.U. Nr 152 z 2009 roku, poz. 1223, ze zm.).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie nr tel. 86 275 89 35 oraz z następującymi Powiatowymi Zespołami Doradztwa Rolniczego

Augustów
tel. 87 643 38 60
Białystok
tel. 85 740 20 54
Bielsk Podlaski
tel. 85 730 28 91
Grajewo
tel. 86 272 39 61
Hajnówka
tel. 85 682 20 10
Kolno
tel. 86 278 27 78
Łomża
tel. 86 218 37 22
Mońki
tel. 85 716 23 01
Wysokie Mazowieckie
tel. 86 275 20 70
Sejny
tel. 87 516 22 09
Siemiatycze
tel. 85 655 64 54
Sokółka
tel. 85 711 21 96
Suwałki
tel. 87 566 47 45
Zambrów
tel. 86 271 24 35

 Od 1 stycznia 2012 r. poszerzyliśmy zakres świadczonych usług o rozliczanie podatku dochodowego (ryczał od przychodów ewidencjonowanych) dla rolników, którzy skorzystali z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Świadcząc nasze usługi stawiamy na fachowość, rzetelność i dyskrecję.

Wyróżnia nas wysoka znajomość zagadnień i problemów związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.