Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Rolniku prowadzisz dodatkową działalność – nie zapomnij złożyć PIT – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Rolniku prowadzisz dodatkową działalność – nie zapomnij złożyć PIT


Print Friendly, PDF & Email

Rolnicy prowadzący dodatkową działalność gospodarczą np. usługi zobowiązani są do składania rocznych deklaracji do właściwego Urzędu Skarbowego. Podatnicy prowadzący taką działalność i rozliczający się na zasadach ryczałtu zobowiązani są do złożenia deklaracji PIT-28 w terminie do 31 stycznia 2017 roku.

Natomiast rolnicy, którzy uzyskali dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych wypełniają PIT 36, który należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2017 roku. W bieżącym roku okres ten został wydłużony do 2 maja ze względu na to iż 30 kwietnia wypada w niedzielę- dzień wolny od pracy.

Niestety wielu podatników odkłada złożenierozliczenia rocznego na ostatnią chwilę, co w efekcie przyczynia się do rozliczenia po terminie. Podatnicy powinni w tej kwestii być czujni oraz dokładnie pilnować ustawowych terminów, bowiem niezłożenie deklaracji na czas może skutkować sankcjami karnymi.

Jak temu zapobiec? Spóźniony podatnik ma możliwość złożenia tzw. instytucji czynnego żalu w formie pisemnej, zawiadamiającej urząd skarbowy o popełnieniu czynu zabronionego. Dzięki prawidłowo sporządzonemu dokumentowi możliwe jest uniknięcie ewentualnej kary. Podatnik powinien zawrzeć szczegółowy opis okoliczności oraz przyczyn niedotrzymania ustawowego terminu złożenia deklaracji. Czynny żal nie będzie jednak skuteczny, jeżeli podatnik nie dostarczy zaległej deklaracji oraz nie ureguluje płatności podatku – jeżeli jest to konieczne.

Katarzyna Kruszewska

PZDR Wysokie Mazowieckie