Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Rolnictwo regeneratywne w Polsce – zaproszenie na konferencję – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Rolnictwo regeneratywne w Polsce – zaproszenie na konferencję


Print Friendly, PDF & Email

EIT Food czyli Europejski Instytut Innowacji i Technologii ma przyjemność zaprosić rolników, przedstawicieli organizacji zrzeszających rolników, lekarzy weterynarii, przetwórców produktów rolnych oraz wszystkich zainteresowanych na konferencję promującą rolnictwo regeneratywne w Polsce, która odbędzie się 26 listopada 2020 roku w godzinach 9:00-14:30 on-line.

Zarejestruj się TUTAJ (https://docs.google.com/forms/d/1iffDXZQsr_hrYmQmbNNo-0ksWXCWhIvqipARYMGZu2o/)

Interaktywna konferencja składać się będzie z trzech bloków prezentacji, z których każda zwieńczona zostanie sesją pytań i odpowiedzi.

ROLNICTWO REGENERATYWNE

W pierwszej części konferencji wprowadzeni zostaniemy do temtyki rolnictwa regeneratynwego dzięki prezentacjom dr Roberta Borek z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. Prof. Marek Marks z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odpowie na pytanie, czy rolnictwo regeneratywne jest modą, czy potrzebą? Prof. Jerzy Czembor z Instytutu Hodowli i Alimatyzacji Roślin (IHAR) Państwowego Instytutu Badawczego podkreśli kluczowe znaczenie bioróżnorodności w rozwijaniu systemów rolnictwa regenertywnego, a dr Stanisław Świtek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zabierze nas w podróż dookoła świata w celu poznania regeneratywnych gospodarstw rolnych.

TEORIA SPOTYKA PRAKTYKĘ

 W drugiej części konferencji połączymy podstawy teoretyczne z praktyką. Pani Małgorzata Bojańczyk z Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” opowie o tym jakie możliwości i wyzwania dla rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego stwarza Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Pan dr Jerzy Próchnicki również reprezentujący „ASAP” pokaże, że myślenie całościowe jest kluczem do zrównoważenia i sukcesu w rolnictwie. Tą część wydarzenia zakończy prezentacja dr Radosława Kowalskiego z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, który zabierze nas na podróż w głębiny wiedzy przedstawiając najnowsze osiągnięcia technologiczne i koncepcyjne w obszarze rybactwa regeneratywnego na świecie.

POLSCY ROLNICY REGENERATYWNI

W trzeciej części konferencji głos oddamy praktykom rolnictwa regenertywnego w Polsce: Panu Tomaszowi Jakielowi, właściciela regenertywnego gospodarstwa rolnego Lubuskie Angusowo, oraz Panu Krzysztofowi Kowalskiemu, regeneratywnemu producentowi oleju lnianego oraz wieprzowiny. Już teraz zachęcamy Państwa do zapoznania się z pracą Pana Tomasza za pośrednictwem profilu na Facebook (https://www.facebook.com/LubuskieAngusowo/) oraz kanału YouTube Lubuskie Angusowo (https://www.youtube.com/channel/UCT1nm6RWgkM-dh6Ac0hfAwA), a także z działalnością Pana Krzysztofa za pośrednictwem strony internetowej Oleje Kowalski (http://www.olejekowalski.pl/) – gospodarstwem rolnym, które docenione zostało w Konkursie Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego 2018 (https://www.wwf.pl/aktualnosci/znamy-polskiego-zwyciezce-konkursu-na-rolnika-roku-regionu-morza-baltyckiego).

 

WYPEŁNIJ ANKIETĘ NT. ROLNICTWA WĘGLOWEGO

Rolnictwo regeneratywne bardzo mocno powiązane jest z rolnictwem węglowym. Zachęcamy do podzielenia się Państwa opinią na temat rolnictwa węglowego za pośrednictwem tej ankiety (https://bit.ly/2HP0t8e). Dzięki udziałowi w ankiecie znajdą się Państwa gospodarstwa znajdą się w grupie pierwszych w Polsce, które będą mogły otrzymać płatności węglowe.

Jeśli interesuje Cię temat rolnictwa regeneratywnego, nie możesz przegapić naszego spotkania 26 listopada 2020 w godzinach 9:00-14:30!

Zarejestruj się na wydarzenie TUTAJ (https://docs.google.com/forms/d/1iffDXZQsr_hrYmQmbNNo-0ksWXCWhIvqipARYMGZu2o/).

 EIT Food to największa europejska inicjatywa w zakresie innowacji w żywności, mająca na celu budowanie zrównoważonego sektora rolno-spożywczego odpowiadającego na wyzwania przyszłości. Inicjatywa zbudowana jest jako konsorcjum kluczowych biznesowych uczestników rynku spożywczego, start upów, ośrodków badawczych i uniwersytetów z całej Europy. Jest jedną z ośmiu społeczności Wiedzy i Innowacji wspieranych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), niezależnego organu UE stworzonego w 2008 roku w celu promowania innowacji i przedsiębiorczości w Europie.