Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Reorientacja 2 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Reorientacja 2


Print Friendly, PDF & Email

reo

„REORIENTACJA 2 – wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa”

1. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Unii Europejskiej.

2. W projekcie wzięło udział 600 rolników i domowników z województwa podlaskiego ubezpieczonych w KRUS.

3. Projekt realizowany w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r. na obszarze województwa podlaskiego.

4. Celem projektu było przekwalifikowanie się rolników i domowników poprzez specjalistyczne wsparcie doradcze i szkoleniowe.

5. Oferta projektu obejmowała wsparcie w formie:

PORADNICTWA ZAWODOWEGO IPD realizowanego poprzez indywidualne sesji z doradcą zawodowym przed i po szkoleniu oraz w formie warsztatów.

Podczas poradnictwa zawodowego oceniane były predyspozycje zawodowe, cechy osobowości, doświadczenia w kontekście warunków lokalnego rynku pracy.

Uczestnicy warsztatów nabywali umiejętności niezbędne w poszukiwaniu i zdobywaniu pracy.

Ponadto uczestnicy poradnictwa po szkoleniu planowali działania na rzecz zatrudnienia poza rolnictwem z wykorzystaniem zdobytych kwalifikacji zawodowych oraz możliwości założenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

W ramach działania zrealizowano 50 szkoleń zawodowych, w tym:

21 szkoleń własnych, w tematach:

 • Kucharz – produkt ekologiczny – 7 szkoleń
 • Ogrodnik terenów zieleni – 5 szkoleń
 • Pracownik branży eko turystycznej – 5 szkoleń
 • Florysta/ka – 3 szkolenia
 • Zielarz/zielarka – 1 szkolenie

29 szkoleń zleconych, w tematach:

 • Dekarz – 2 szkolenia
 • Operator/ka wózków widłowych z obsługą magazynu – 7 szkoleń
 • Spawacz – 3 szkolenia
 • Monter/ka ociepleń budynków – 3 szkolenia
 • Kosmetyczka – ekologiczna pielęgnacja ciała – 3 szkolenia
 • Krawiec/krawcowa – 1 szkolenie
 • Kierowca kat. D, D1 – 3 szkolenia
 • Monter/ka urządzeń energii odnawialnej – 1 szkolenie
 • Pracownik biurowy z obsługą kasy fiskalnej – 3 szkolenia
 • Kierowca kat. C, E – 3 szkolenia

 

Łącznie przeszkolono 600 osób

 1hor  logounia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego