Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Relacja z wyjazdu studyjnego „Upowszechnianie innowacji z zakresu rolnictwa ekologicznego na przykładzie Francji” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Relacja z wyjazdu studyjnego „Upowszechnianie innowacji z zakresu rolnictwa ekologicznego na przykładzie Francji”


Print Friendly, PDF & Email

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w dniach 07-11września  br., w ramach działalności Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zorganizował wyjazd studyjny pn. „Upowszechnianie innowacji z zakresu rolnictwa ekologicznego na przykładzie Francji”. Uczestnikami wyjazdu studyjnego byli doradcy rolniczy, przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój rolnictwa ekologicznego oraz rolnicy zajmujących się i zainteresowani rolnictwem ekologicznym.

Celem wyjazdu było upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań naukowych, technologii i agrotechniki oraz sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego i grup producenckich na przykładzie indywidualnych gospodarstw ekologicznych we Francji. Była to okazja do wymiany doświadczeń z rolnikami ekologicznymi z Francji w regionie Burgundia-Franche-Comté w zakresie innowacyjnych rozwiązań agrotechnicznych i wdrażanych instrumentów marketingowych i sprzedażowych.

Program wyjazdu objął wizyty w gospodarstwach zajmujących się uprawą, produkcją, przetwórstwem i sprzedażą na poziomie gospodarstwa. Uczestnicy zapoznali się z m.in. z metodami produkcji ślimaka, nowoczesnymi rozwiązaniami w dużych, ponad 100 hektarowych gospodarstwach ekologicznych produkujących żywiec wołowy i mleko. W programie nie zabrakło wizyt w gospodarstwach prowadzących ekologiczną produkcję warzyw, owoców i ziół czy też biodynamicznej winnicy i znanej w całej Francji destylarni wyśmienitego absyntu. Biorący udział w wyjeździe mieli również okazję odwiedzić gospodarstwo pszczelarskie produkujące różnorodne wysokiej jakości miody.

Uczestnicy wzięli też udział w targach innowacji rolniczych RDV Tech & Bio Elevage Bourgogne-Franche-Comté, na których mieli okazję zapoznać się z innowacjami w ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Odbyły się spotkania i konsultacje z wystawcami, udział w panelach dyskusyjnych i pokazach, analizy praktyk w produkcji ekologicznej na przykładzie doświadczeń francuskich. Doszło także do spotkania z Francuską Izbą Rolniczą – Chambre d’agriculture Haute, na którym można było poznać francuski model doradztwa rolniczego i zakres realizowanych zadań.

 

Wawrzyniec Wichrowski

Anna Kostro