Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Reklama i promocja – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Reklama i promocja


Print Friendly, PDF & Email

Promocja kwater agroturystycznych ma na celu rozpropagowanie informacji o gospodarstwie wśród potencjalnych turystów. Działania promocyjne prowadzone przez samych kwaterodawców są często dość ograniczone. Tworzenie i prowadzenie skutecznej promocji i reklamy agroturystyki wymaga przygotowania odpowiednich środków.

Jednym z najskuteczniejszych środków reklamy w turystyce jest katalog. Katalogi wydawane są przez stowarzyszenia, biura podróży, władze samorządowe i zawierają oferty nawet kilkudziesięciu gospodarstw. Każda kwatera przedstawiona jest indywidualnie z dokładnym opisem i zdjęciem obiektu.

Folder, ulotka, broszura są podobne do katalogu ale zawierają oferty od jednego do kilkunastu gospodarstw. Wydawane są głównie przez indywidualne gospodarstwa lub lokalne stowarzyszenia. Wydawnictwa takie zawierają taką ilość informacji (bez zbędnych opisów) aby skłonić klienta do skorzystania z oferty. W takich wydawnictwach powinny być zawarte w szczególności następujące dane: położenie gospodarstw, rodzaj zakwaterowania, okres przyjmowania gości, urządzenia dla gości, odległości (od przystanku PKS, PKP, jeziora, sklepu, punktu gastronomicznego, itp.), możliwość przyjazdu ze zwierzętami, garaż, znajomość języków obcych, mapka przedstawiająca lokalizację i plan dojazdu, zdjęcie kwatery.

Wizytówki i widokówki ze zdjęciem gospodarstwa, adresem i krótkim opisem reklamowym jego walorów. Są one niezbyt drogim środkiem promocji o skutecznym oddziaływaniu, przyciągającym uwagę klienta. Mogą być one wręczane gościom, dołączane do korespondencji listowej.

Mapy i przewodniki o okolicy lub województwie wydawane są przez gminy, stowarzyszenia.

Własna strona internetowa również pozwala kwaterodawcom na zaprezentowanie własnej oferty. Na takiej stronie umieszczane są dokładne informacje o gospodarstwie, z cennikiem usług, z wieloma zdjęciami kwatery i okolicy gospodarstwa. Strona internetowa daje również możliwość rezerwacji miejsc w kwaterze za pośrednictwem e-maila. Zaletą posiadania strony jest możliwość częstych aktualizacji informacji np. cennik, telefony, itp.

Ogłoszenia prasowe – aby były efektowne powinny być użyte z innymi środkami promocyjnymi. Mogą być zamieszczane przez pojedyncze gospodarstwa lub kilka razem. najlepiej w gazetach lub czasopismach, których tematyka odpowiada wybranemu segmentowi rynku.

Skuteczne są też promocje specjalne – jak np. list z wiadomością przesyłany byłym gościom jako forma zachęty do ponownego przyjazdu.

Opracowaną koncepcję promocji agroturystyki wraz z materiałami reklamowymi można prezentować na giełdach, targach turystycznych, kiermaszach itp., których niejednokrotnie głównym organizatorem są organizacje turystyczne, stowarzyszenia, samorządy. Kwaterodawcy powinni korzystać z takich form promocji. Dlatego też bardzo ważne jest przystąpienie kwaterodawcy do stowarzyszenia agroturystycznego.

Ponadto Ośrodki Doradztwa Rolniczego popularyzują agroturystykę wśród rolników i pomagają im w organizowaniu tej działalności. Pracownicy ODR-ów opracowują materiały prasowe, wydają regionalne katalogi agroturystyczne, umieszczają oferty kwater na stronach internetowych.
Należy jednak pamiętać, że najlepszą reklamą dla gospodarstwa agroturystycznego jest zadowolony gość. Oblicza się, że o własnym zadowoleniu informuje on do 8 osób ze swego otoczenia, co w efekcie daje kolejnych chętnych do skorzystania z wypoczynku w chwalonym gospodarstwie. Najpierw trzeba jednak zdobyć pierwszych gości, a także dotrzeć do tych, którzy o naszej działalności nic jeszcze nie wiedzą, mają natomiast ochotę na wypoczynek na wsi.