Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Realizacja szkoleń z wymogów wzajemnej zgodności – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Realizacja szkoleń z wymogów wzajemnej zgodności


Print Friendly, PDF & Email

 

szkol004

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza rolników i domowników oraz pozostałe osoby zatrudnione w rolnictwie i leśnictwie zamieszkujące województwo podlaskie na bezpłatne dwudniowe szkolenia „Wymogi wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz inne nieinwestycyjne płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Szkolenia odbywać się będą na terenie 14 powiatów województwa podlaskiego w terminie od listopada 2012 r. do kwietnia 2013 r.

Pierwszego dnia będą omawiane przepisy prawne z zakresu:

– norm Dobrej Kultury Rolnej;
– zasad rejestracji i identyfikacji zwierząt;
– zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt gospodarskich;
– dobrostanu zwierząt;
– wymogów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin;
– systemu sankcji stosowanych w zakresie nie przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności.

Drugiego dnia szkolenia odbędzie się praktyczny przegląd przykładowego gospodarstwa rolnego pod względem spełniania wymogów wzajemnej zgodności.

Projekt zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe, wyżywienie i zwrot poniesionych kosztów dojazdu.

Chętni na szkolenie mogą zapisać się w biurach Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. Ilość miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (86) 275 89 28.

Harmonogram szkoleń

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2012
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi