Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Realizacja projektu “Trzy sektory – jedna nauka” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Realizacja projektu “Trzy sektory – jedna nauka”


Print Friendly, PDF & Email

Organizacje pozarządowe powiatu wysokomazowieckiego w organizacji projektów rozwiązujących problemy lokalne na tle województwa podlaskiego wypadają bardzo dobrze. Jednym z takich podmiotów jest Stowarzyszenie “Zameczek” z Ciechanowca, współpracujące z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

PODR od kilku lat wspiera wszelkie pozarządowe inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich woj. podlaskiego.
W ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009 – 2013 Stowarzyszenie zrealizowało właśnie projekt pt.: “Trzy sektory – jedna nauka”.

Projekt miał na celu:
– szkoleniowo-doradcze wsparcie rozwoju przedsiębiorczości społecznej, inicjowanej przez stowarzyszenie w formie warsztatów nt. rozwiązywania problemów metodą projektową,
– upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk poprzez zapoznanie się beneficjentów w czasie wizyty studyjnej z wzorcowymi formami współpracy międzysektorowej realizowanej przez Lokalne Grupy Działania,
– zwiększenie aktywności i świadomości przedstawicieli trzech sektorów w zakresie ustawicznej budowy platformy do współpracy,
– wzrost świadomości przedstawicieli trzeciego sektora w zakresie realizacji zadań publicznych na zasadzie partnerstwa.

W projekcie uczestniczyło 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych, sektora publicznego a także przedsiębiorców z powiatu wysokomazowieckiego.

Działaniami projektu były warsztaty z wspólnej nauki metody projektowej przez przedstawicieli z trzech sektorów (publicznego, prywatnego i społecznego). Ponadto uczestnicy wzięli udział w wizycie studyjnej do Lokalnych Grup Działania (LGD) woj. podlaskiego i lubelskiego. Wizyta przybliżyła dobre praktyki w zakresie przedsiębiorczości społecznej, stosowane w LGD; zdobyte doświadczenia beneficjenci będą mogli wykorzystać w swojej dalszej pracy na rzecz rodzimych organizacji, instytucji, firm. Wizyta pokazała również uczestnikom, jakie są efekty wykorzystywania metody projektowej w praktyce przez LGD.

Projekt ten winien być przykładem dla innych Stowarzyszeń naszego regionu jak rozwijać lokalne środowiska przy zewnętrznym wsparciu.