Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Puński “Dzień Kukurydzy” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Puński “Dzień Kukurydzy”


Print Friendly, PDF & Email

Po raz trzeci mieszkańcy powiatu sejneńskiego mogli się spotkać u Roberta Chmielewskiego w Tauroszyszkach na „Dniu kukurydzy”, który odbył się 4 października 2015 roku. Gmina Puńsk pod względem powierzchni uprawy kukurydzy zajmuje pierwsze miejsce w powiecie sejneńskim. Największą powierzchnię tej uprawy może pochwalic sie Robert Chmielewski z miejscowości Tauroszyszki. W tym roku powierzchnia kukurydzy w tym gospodarstwie zajmowała powierzchnię 40 ha.

Z tego względu „Dzień kukurydzy” już po raz trzeci został zorganizowany na polach Chmielewskiego. W jego gospodarstwie firmy nasienne zajmujące się dystrybucją nasion mieszańców kukurydzy prowadzili poletka doświadczalne z kilkunastoma odmianami kukurydzy. Przedstawiciele firm nasiennych zaprezentowali swoje odmiany kukurydzy, omawiając wyniki oraz walory paszowe poszczególnych odmian. Chociaż w tym roku susza nie ominęła gospodarstwa Roberta Chmielewskiego, to kukurydza jak na takie warunki była ładna, co podkreślali przedstawiciele firm, jak również obecni na pokazach rolnicy.

W tym dniu również wystawiło się kilkunastu wystawców branży kukurydzianej oraz firmy świadczące usługi na rzecz rolnictwa.

Na pokazay licznie przybyli rolnicy z powiatu sejneńskiego i suwalskiego. Dzień Kukurydzy odbywał się na terenie otwartym. Pokazy te dostarczyły uczestnikom doskonałą okazję do relaksu, spotkań rodzinnych, wymiany doświadczeń, spotkań towarzyskich wzbogaconych o liczne atrakcje i konkursy. Wszyscy uczestnicy mogli skorzystać bezpłatnie z gorącego posiłku i kawy sponsorowanego przez wystawców.

Dzień Kukurydzy na polach Roberta Chmielewskiego, głównego organizatora tego święta, był bardzo miłym zaskoczeniem, że taka impreza została zorganizowana i zgromadziła tak wielu wystawców. Obecni tam rolnicy mogli wymieniać doświadczenia dotyczące uprawy i zbioru kukurydzy. Również władze samorządowe podziękowały  Robertowi Chmielewskiemu za organizację tak wyjątkowej imprezy.

Józef Bobin

 

 punsk 2015 5

punsk 2015 1

punsk 2015 2

punsk 2015 4

punsk 2015 3