Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ptasia grypa atakuje! – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ptasia grypa atakuje!


Print Friendly, PDF & Email

Kolejne, bo już 5 ognisko wysoce zjadliwej ptasiej grypy H5N8 potwierdził w dniu 18.12.2016 roku Główny Lekarz Weterynarii. Gospodarstwo, w którym potwierdzono wirusa utrzymywano 72 sztuki drobiu różnych gatunków. Gospodarstwo jest zlokalizowane w gminie Przemyśl w województwie podkarpackim.

Badania potwierdzające obecność wirusa wykonano w Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. W pierwszej kolejności służby weterynaryjne wdrożyły w gospodarstwie procedury zwalczania choroby w przypadku pojawienia się grypy ptaków u drobiu.

Przypomnijmy podstawowe zasady, które mają na celu zminimalizowanie zagrożenia ptactwa wirusem ptasiej grypy:

– zabezpieczenie budynków inwentarskich przed dzikimi zwierzętami, w których przetrzymywany jest drób, w tym przede wszystkim przed dzikim ptactwem;

– zaleca się pojenie oraz karmienie drobiu tylko i wyłącznie w budynku inwentarskim, w którym są przetrzymywane ptaki;

– używać w kurnikach odzieży i obuwia przeznaczonego tylko do pracy w tym budynku inwentarskim;

– stosowanie mat dezynfekcyjnych na wjeździe do gospodarstwa oraz na wejściu do budynku, w którym przetrzymywane są zwierzęta;

– w przypadku stwierdzenia podejrzenia wystąpienia wirusa, właściciel zwierząt zobowiązany jest do niezwłocznego i jak najszybszego zgłoszenia tego faktu służbom weterynaryjnym.

Niepokojącymi objawami u ptactwa może być zwiększona ilość padnięć ptaków, spadek produkcji jaj, słabsze pobieranie wody i paszy. Objawami klinicznymi u zwierząt są drgawki, paraliż kończyn i skrzydeł, sinica oraz duszności, zdarzają się również silne biegunki i skręty szyi.

Zbigniew Kierznowski

PZDR w Zambrowie