Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji i rynku ziemniaka – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji i rynku ziemniaka


Print Friendly, PDF & Email

Rolników zajmujących się uprawą ziemniaka oraz doradców rolniczych specjalizujących się w produkcji roślinnej zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu innowacyjnych metod w uprawie i przechowalnictwie ziemniaka. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w dniu 6 lipca 2017 r. organizuje wyjazd studyjny do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IHAR-PIB) oddział w Jadwisinie. Celem wyjazdu jest zaprezentowanie uczestnikom innowacyjnych metod w produkcji ziemniaka oraz zapoznanie ich z wynikami badań prowadzonych przez Instytut. Zajęcia przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowaną kadrę, zatrudnioną w IHAR-PIB oddział w Jadwisinie.

Wyjazd do Instytutu planowany jest z miejscowości Łomża. Dojazd uczestników do Łomży odbywa się we własnym zakresie a pozostałe koszty finansowane są ze środków Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR).

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do 21 czerwca 2017 r. poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem na nr: 86/ 275 89 20 lub e-mailem (skan wypełnionego i podpisanego formularza) na adres: kkulik@odr-szepietowo.pl lub pocztą na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo z dopiskiem „wyjazd studyjny do Jadwisina”. O zakwalifikowaniu się do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje:

– Krzysztof Kulik, tel. 86/ 275 89 17

 

Formularz zgłoszeniowy

Program wyjazdu

Regulamin naboru

 

 

Operacja realizowana przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

SIRLOGO