Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pożyczka na założenie firmy – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Pożyczka na założenie firmy


Print Friendly, PDF & Email

Chcesz skorzystać z niskoprocentowej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu Pierwszy biznes „Wsparcie w starcie II” zgłoś się do Punktu Konsultacyjnego, który powstał w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w  Szepietowie. Podczas konsultacji doradca wyjaśni wszystkie wątpliwości i pomoże wypełnić wniosek. Program będzie obowiązywał do końca marca 2017 roku.

Pierwszy biznes „Wsparcie w starcie II” to program, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). W ramach programu udzielane są niskooprocentowane pożyczki na podejmowanie działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. W poszczególnych regionach Polski zostały podpisane umowy z Pośrednikami Finansowymi, do których składamy wnioski.

W województwie podlaskim Pośrednikiem Finansowym jest konsorcjum w skład którego wchodzą: Capitales Finanse sp. z o.o., Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe oraz Eurofirma Media sp. z o.o.

Aby skorzystać z pożyczki należy zgłosić się do Punktu Konsultacyjnego do PODR w Szepietowie, pokój nr 29. Na konsultację można umówić się telefonicznie (tel. 86 275 89 29).

Zadania Punktu Konsultacyjnego

 • Przyjmowanie wniosków o pożyczkę w ramach Programu i przekazanie ich w terminie 3 dni roboczych Pośrednikowi Finansowemu.
 • Udzielanie podstawowych informacji na temat  Programu.
 • Wskazanie miejsca dostępu regulaminu udzielania pożyczek oraz dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o pożyczkę.

Dla pożyczkobiorców oferujemy bezpłatne doradztwo i szkolenia i z zakresu:

 •  Zakładania działalności gospodarczej.
 •  Form opodatkowania działalności gospodarczej.
 •  Prowadzenia księgowości.

O pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się

 • Studenci ostatniego roku studiów wyższych, niepracujących i niewykonujących innej pracy zarobkowej.
 • Absolwenci szkół średnich i uczelni wyższych, pozostających bez pracy (do 48 miesięcy od dnia uzyskania dyplomu).
 • Osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.
 • Przedsiębiorcy w przypadku pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego.

Istotne warunki pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej

 • Wartość pożyczki podstawowej do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o pożyczkę.
 • Okres spłaty nie może przekroczyć 7 lat.
 • Oprocentowanie 0,44% w skali roku.
 • Karencja do 12 miesięcy, liczona od daty uruchomienia pożyczki.
 • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki.
 • Wsparcie w ramach programu stanowi dla pożyczkobiorcy „pomoc de minimis”.

Istotne warunki pożyczki na utworzenie miejsca pracy

 • Wartość pożyczki podstawowej do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o pożyczkę.
 • Okres spłaty nie może przekroczyć 3 lat.
 • Oprocentowanie 0,44% w skali roku.
 • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki.
 • Pożyczkobiorcy nie przysługuje prawo do karencji w spłacie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.
 • Wsparcie w ramach programu stanowi dla pożyczkobiorcy „pomoc de minimis”.

Szczegółowe informacje na temat programu i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej: www.wsparciewstarcie.bgk.pl

 

Bożena Pruszyńska