Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Instytucje i organizacje wspierające przedsiębiorców – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Instytucje i organizacje wspierające przedsiębiorców


Print Friendly, PDF & Email
PARP – wszystko dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Jeśli prowadzimy małą lub średnią firmę, to można uzyskać tutaj informacje dotyczące podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa i zarządzaniem nim oraz dostępnych instrumentów wsparcia (w tym funduszy unijnych). Dostępna jest wyszukiwarka dotacji. więcej

Fundusze pożyczkowe – pożyczki, doradztwo

Fundusze pożyczkowe stanowią alternatywę dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Strona przeznaczona przede wszystkim dla mikro i małych przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej. Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek, przeznaczonych na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej. więcej

Fundusz Mikro – pożyczki dla małych firm

Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości promujący rozwój małych przedsiębiorców. Celem Funduszu jest wspieranie rozwoju mikroprzedsiębiorczości przez udostępnianie kapitału w formie pożyczek właścicielom małych firm. więcej

Bank Gospodarstwa Krajowego – fundusz kredytu technologicznego

Ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego są udzielane kredyty technologiczne, przeznaczone na inwestycje wdrażające nowe technologie. Beneficjentem kredytu technologicznego może być mały (w tym mikro), średni oraz duży przedsiębiorca. Obowiązuje różny tryb przyznawania kredytu – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, co wiąże się z udzielaną równocześnie pomocą publiczną, tzn. prawem do częściowego umorzenia części kredytu technologicznego. więcej

Dotacje z funduszy strukturalnych

W okresie programowania 2007 – 2013 mali i średni przedsiębiorcy mogą korzystać ze środków zgromadzonych w Regionalnych Programach Operacyjnych, opracowanych indywidualnie przez każde województwo. Szczegółowe informacje na temat programów operacyjnych i funduszy strukturalnych znajdziesz na Portalu Funduszy Europejskich. Dla mieszkańców województwa podlaskiego polecamy przede wszystkim Wrota Podlasia.

Wojewódzki Urząd Pracy – dotacje unijne – 40 tysięcy na uruchomienie własnej firmy

Jeśli przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziłeś działalności gospodarczej, jesteś osobą bezrobotną, to dzięki działaniu 6.2 “Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” możesz uzyskać aż do 40 tys. zł z dotacji unijnej na założenie własnej firmy. Dotyczy to też osób planujących powrót z zagranicy. Zainteresowani powinni odwiedzać stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku gdyż ta jest instytucja pośrednicząca wdrażaniu działanie 6.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. więcej