Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Rolnictwo lokalne, żywność lokalna i tradycyjna – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Rolnictwo lokalne, żywność lokalna i tradycyjna


Print Friendly, PDF & Email

Ogólnopolskie Warsztaty Samorządowe dotyczące produktów lokalnych i żywności tradycyjnej odbyły się 14 października 2014 roku w Olsztynie, w siedzibie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas prowadzonych debat poruszono zagadnienia dotyczące podatków i ubezpieczeń w rolnictwie oraz stanu faktycznego i kierunków rozwoju rolnictwa lokalnego i tradycyjnej żywności. Omawiano również temat proponowanych zmian legislacyjnych w odniesieniu do Sprzedaży Bezpośredniej i Działalności Marginalnej, Lokalnej i Ograniczonej (MOL). Zmiany miałyby dotyczyć m.in. nowych limitów produkcji, wprowadzenia możliwości przekroczenia wielkości produkcji, rozszerzenia katalogu sprzedawanych produktów oraz zwiększenia obszaru ich dystrybucji i zniesienia ograniczeń dotyczących terenu sprzedaży. Odbyła się również debata na temat wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi.

Spotkanie otworzył Igor Hutnikiewicz, Przewodniczący Komisji Żywności Związku Województw RP, Dyrektor Departamentu Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Następnie głos zabrał Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezes Zarządu Związku Województw RP, który w swoim wystąpieniu nawiązał do kwestii pomijania krótkich łańcuchów dostaw żywności oraz podkreślił konieczność wsparcia lokalnej produkcji żywności i lokalnych kanałów dostaw.

W dyskusjach uczestniczyli m.in.: Kinga Gruziel z Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, Magdalena Bartosińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Izabella Byszewska – Prezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Krzysztof Jażdżewski – Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii.

W dyskusjach podkreślono potrzebę pomocy rolnikom w rozwijaniu pozarolniczej działalności i udzielenia im w tej kwestii niezbędnego wsparcia legislacyjnego i inwestycyjnego zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i regionalnym.

Organizatorami warsztatów byli Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Emilia Stańczuk