Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Po nowe doświadczenia do Bawarii – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Po nowe doświadczenia do Bawarii


Print Friendly, PDF & Email

Przetwórstwo i sprzedaż z gospodarstwa jako alternatywne źródła dochodu w gospodarstwach rolnych na przykładzie Bawarii w Niemczech było tematem wyjazdu studyjnego zorganizowanego w dniach 10-14 maja 2015 r. W wyjeździe uczestniczyło 28 osób, w tym rolnicy, osoby zajmujące się rozwojem przetwórstwa i sprzedażą bezpośrednią lub produkcją w ramach MOL, doradcy rolniczy wspomagający rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i mikroprzedsiębiorcy z obszarów wiejskich.

Wizyty w gospodarstwach
Merytoryczny program wyjazdu rozpoczął się od wizyty w Folwarku Podemus k. Drezna (Saksonia). Folwark od 1991 r. gospodaruje w systemie rolnictwa ekologicznego. Na 200 ha gruntów ornych i użytkach zielonych w gospodarstwie utrzymywane jest bydło, świnie, owce i drób z zachowaniem wymogów ich dobrostanu. Folwark jest także gospodarstwem demonstracyjnym. Przetwórstwo mięsa to tutejsza tradycja. Wszystkie etapy robocze od uboju, aż do wyrobu specjałów mięsnych i wędliniarskich odbywają się bezpośrednio w gospodarstwie.
Kolejnym punktem programu była wizyta w gospodarstwie „Ziegenhof”, Freystadt (Bawaria). Jest to 18-hektarowe gospodarstwo ekologiczne działające wg wytycznych Biokreis (Ekologicznego stowarzyszenia rolnictwa). Aktualnie posiada 170 kóz mlecznych z przychówkiem. W gospodarstwie znajduje się sklep, w którym można się zaopatrzyć w produkty kozie tj.: mleko, sery oraz produkty wędliniarskie: salami, pasztet z wątróbek z drobno mielonego peklowanego mięsa wieprzowego i wołowego (Leberkaese) oraz kiełbasę w słoikach. Współpracuje ono ze szkołami, organizuje różne przedsięwzięcia.

Następnie uczestnicy mieli sposobność zwiedzenia gospodarstwa przyklasztornego Plankstetten, Berching. W 1994 r. zostało kompletnie przestawione na organiczno-biologiczną formę gospodarowania. Posiada ono 120 ha użytków rolnych, w tym 100 ha gruntów ornych, 20 ha użytków zielonych. Większość zbóż wykorzystywana jest w browarze Riedenburg do produkcji trzech rodzajów piwa. Klasztorna piekarnia wykorzystuje własne zboża. Wykorzystują pierwotne odmiany zbóż do produkcji. Produkty rolnicze i ich przetwory sprzedawane są także w klasztornym sklepie. Pogłowie zwierząt obejmuje 45 krów z przychówkiem i ok. 100 tuczników świń.

W HermannsdorferLandwerkstatten, produkowane są surowce pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Przetwarzane i sprzedawane są we własnych firmowych sklepach. Żywność jest „domowej roboty”, cechuje się świeżością, regionalnym charakterem i wysokimi standardami jakościowymi.Jakość gwarantuje produkcja ekologiczna.Hasłem przewodnim jest skrócenie dystansu między miejscem odchowu zwierząt (trzoda chlewna, bydło, drób) a miejscem przetwarzania tejże żywności, np. rzeźnia jest zlokalizowana nieopodal zagród zwierząt gospodarskich w celu zmniejszenia stresu transportowego, który negatywnie wpływa na jakość mięsa. „Warsztaty” produkcyjne, jak je się tu określa, odbywające się z udziałem lokalnych rolników i przetwórców, łączą tradycyjne metody ręcznej produkcji z nowoczesnym know-how i odpowiednimi technologiami.

Spotkanie z pracownikami Instytutu Gospodarki Żywnościowej i Rynków (IEM) w Monachium
Uczestniczyliśmy w wykładach:
• Regionalny portal – przejrzystość w marketingu regionalnym,
• Eko i Regionalnie – odpowiedź na globalizację w gospodarowaniu ekologicznym,
• Sprzedaż bezpośrednia ze znakiem – Sprawdzona Jakość Bawaria.
Tematy wykładów wywołały, wśród uczestników ożywione dyskusje. Były też okazją do wymiany poglądów i doświadczeń.

W kolejnym dniu wyjazdu studyjnego udaliśmy się do Regionu Spreewald.
Zaprezentowano nam działalność przedsiębiorstwa rolniczego Goeritzer Agrar GmbH (gospodarstwo specjalizuje się w produkcji i przetwarzaniu ogórków) oraz wizyta w firmowym sklepie z produktami marki lokalnej Spreewald.

Z wizytą w ODR w Kalsku
W ostatnim dniu wizyty uczestnicy wysłuchali wykładów w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku tj.:
• Zapoznanie z dobrymi praktykami w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego wsi w woj. lubuskim – Małgorzata Pałys – dyr. Biura Lubuskiej Izby Rolniczej,
• Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w woj. lubuskim – Janusz Kupiński główny specjalista z LODR.
Zapoznano się także z zadaniami Lubuskiego Ośrodka Wdrażania Innowacji Agrotechnicznych w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego.
Oprócz interesujących wykładów, opieki merytorycznej i tłumacza (dr Jana Knapika), uczestnikom przedstawione zostały przykłady i dobre praktyki funkcjonujące w Niemczech, szczególnie w Bawarii.

Przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednia z gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych są bardzo popularne i cieszą się dużym uznaniem konsumentów. Wypracowane marki produktów BAYERN i SPREEWALD są rozpoznawalne i cieszą się dużym uznaniem. Marki te wskazują nie tylko na wysoką jakość, ale również na regionalność składników wchodzących w skład produktu. Uczestnicy zdobyli teoretyczną i praktyczną wiedzę, jak można wpływać na wzrost dochodów, wykorzystując ekologiczną i regionalną produkcję płodów rolnych.

Wyjazd zorganizował Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

 

Aneta Drobek
Koordynator wyjazdu studyjnego