Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nabory wniosków o dofinansowanie projektów dla przedsiębiorców w 2012 r. – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nabory wniosków o dofinansowanie projektów dla przedsiębiorców w 2012 r.


Print Friendly, PDF & Email

 

Harmonogram ogłaszania konkursów w 2012r. dla firm działających w sektorze MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorców) oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

 

 

1.poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw

 

Instytucją zarządzającą PO KL działania 2.1 jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

szczegóły informacji na stronie: http:pokl.parp.gov.pl

termin uruchomienia konkursu – III kwartał 2012r.

alokacja 312 mln PLN

 

2.działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i Samozatrudnienia

 

Instytucją pośredniczącą i ogłaszającą konkurs PO KL działania 6.2 jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok. W tym roku maksymalna kwota dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostanie zastąpiona udzieleniem jednorazowej mikropożyczki w wysokości 50 tys. zł.

termin konkursu – II kwartał 2012

alokacja-7,5 mln PLN

 

3.poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Instytucją wdrażającą PO KL działania 8.1 jest Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok

termin konkursu –I kwartał 2012

alokacja-20 mln PLN

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

 

 

Instytucją zarządzającą PO IG jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

szczegóły informacji na stronie : http:poig.parp.gov.pl

 

1.działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

data ogłoszenia konkursu: 27 sierpnia 2012 r.

data rozpoczęcia naboru: 10 września 2012 r.

termin ukończenia konkursu: nabór ciągły do 31 grudnia 2012 r.

alokacja: 150 mln PLN

 

2.działanie 6.1 Paszport do eksportu

II runda

data ogłoszenia konkursu: 18 czerwca 2012 r.

data rozpoczęcia naboru: 2 lipca 2012 r.

termin ukończenia konkursu: 20 lipca 2012 r.

alokacja: 324 mln PLN

III runda – październik 2012 r.

 

3.działanie 8.1 Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

I runda

data ogłoszenia konkursu: 12 marca 2012 r.

data rozpoczęcia naboru: 26 marca 2012 r.

termin ukończenia konkursu: 20 kwietnia 2012 r.

alokacja: 143,9 mln PLN

II runda – lipiec 2012

III runda – listopad 2012

 

4.działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

II runda

data ogłoszenia konkursu: 28 maja 2012 r.

data rozpoczęcia naboru: 11 czerwca 2012 r.

termin ukończenia konkursu: 6 lipca 2012 r.

alokacja: 389,6 mln PLN

III runda-październik 2012

 

5.konkurs pilotażowy: Wsparcie na wdrażanie wynalazku w działalności gospodarczej

Przewidywalny termin ogłoszenia naboru –marzec 2012 r.

data ogłoszenia konkursu: przewidywalny termin ogłoszenia naboru –marzec 2012 r.

termin ukończenia konkursu: czas trwania naboru wniosków 3 miesiące

alokacja: 217 mln PLN

 

 

            Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

 

 

Instytucją zarządzającą RPO WP jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Zarządzania RPO ul. Poleska 89, 15-874 Białystok.

szczegóły informacji na stronie: http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl

 

1. działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

2. poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa

3. poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

 

termin ogłoszenia konkursu: wrzesień/październik 2012

alokacja: 472,5 mln PLN

 

 

 

Bożena Pruszyńska

Specjalista ds. dywersyfikacji działalności gospodarczej na wsi.