Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Jak zarejestrować firmę bez wychodzenia z domu – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Jak zarejestrować firmę bez wychodzenia z domu


Print Friendly, PDF & Email

Działalność gospodarczą można założyć bez wychodzenia z domu. Rejestracja firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest bezpłatna i dostępna przez internet

Osoba fizyczna, która chce zarejestrować działalność gospodarczą na obszarze wiejskim może to zrobić internet. Aby zarejestrować firmę należy uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Są różne możliwości rejestracji firmy przez internet.

Zaloguj się na stronie
Jednym ze sposobów jest rejestracja firmy przez zalogowanie się na stronie internetowej www.firma.gov.pl, uzupełnienie wniosku i wysłanie go przez internet. Zakładanie działalności gospodarczej nie wymaga wizyty w gminie. Jednak osoba rejestrująca działalność musi posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany. Logowanie na stronie internetowej ma na celu weryfikację tożsamości przedsiębiorcy przez złożenie wniosku i podpisanie go podpisem elektronicznym. Podpis elektroniczny można kupić od jednej z firm świadczących usługi z zakresu podpisu elektronicznego wpisanych do rejestru Ministra Gospodarki. Są to: Krajowa Izba Rozliczeniowa ( Szafir) – (www.elektronicznypodpis.pl); Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych ( Sigillum) – (www.pwpw.pl); Unizeto Technologies (CERTUM) – (www.unizeto.pl); Enigma S.O.I. (PEM-HEART)- (www.enigma.com.pl).
Po zarejestrowaniu przedsiębiorcy na stronie internetowej www.firma.gov.pl, zostanie przesłany link aktywacyjny na podany w formularzu e-mail. Wówczas ponownie należy zalogować się na stronie i uzupełnić formularz rejestracyjny CEIDG-1. Na wypełnionym wniosku należy złożyć podpis elektroniczny i wysłać go do platformy Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca, który popełnił błędy w formularzu rejestracyjnym zostanie niezwłocznie poinformowany przez system o niepoprawności wniosku. Przedsiębiorca z chwilą wysłania formularza rejestracyjnego CEIDG-1 może rozpocząć działalność gospodarczą. Jeśli osoba fizyczna chce rozpocząć działalność gospodarczą w innym dniu niż zostanie złożony wniosek, należy umieścić taką informację w składanym wniosku. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień składania wniosku.

Nie musisz logować się na stronie
Innym sposobem założenia firmy przez internet jest uzupełnienie wniosku o wpis do CEIDG bez logowania na stronie internetowej. Osoba fizyczna uzupełnia wtedy wniosek na formularzu CEIDG-1 ze strony internetowej www.firma.gov.pl i wysyła go do systemu. Po wysłaniu wniosku, system wyśle kod zwrotny na pocztę przedsiębiorcy. Otrzymany kod lub wydrukowany wniosek należy okazać pracownikowi gminy w ciągu 7 dni roboczych. Przy pomocy kodu pracownik urzędu gminy odszuka anonimowy formularz w sieci, wydrukuje go i przedłoży wnioskodawcy do podpisania. Weryfikacja tożsamości będzie odbywała się na podstawie okazania pracownikowi dokumentu tożsamości (należy wziąć ze sobą dowód osobisty). Pracownik gminy dopełni reszty formalności związanych z rejestracją firmy. W przypadku błędów w formularzu, urząd gminy wzywa przedsiębiorcę do naniesienia poprawek we wniosku lub uzupełnienia formularza w terminie 7 dniu roboczych.
Obecnie przy rejestracji firmy istnieje zasada „jednego okienka”. Oznacza to, iż wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zarazem wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Przed wizytą w urzędzie należy sprawdzić czy gmina posiada system CEIDG. Jeśli nie posiada takiego systemu, rejestracja może odbywać się tylko i wyłącznie przez wypełnienie formularza dostępnego w wersji papierowej w urzędzie gminy.

 

Bożena Pruszyński