Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Z małej szkoły lepszy start – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Z małej szkoły lepszy start


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Aktywna Kobieta w Żarnowie wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców okolicznych wsi pozyskały „środki unijne” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na organizację zajęć pozalekcyjnych dla 23 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie.
Jest to doskonały przykład współpracy organizacji pozarządowej ze szkołą w niesieniu pomocy uczniom z terenów wiejskich, jako dodatkowej podbudowy intelektualnej dla dalszej nauki i rozwoju.
Projekt „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich „Z małej szkoły lepszy start” obejmuje wsparciem uczniów klas IV – VI w roku szkolnym 2013/14, w tym uczniów mających trudności w nauce ( z czytaniem, pisaniem, wypowiadaniem się, wykorzystywaniem wiedzy w praktyce) oraz uczniów zainteresowanych rozwijaniem i doskonaleniem wiedzy i umiejętności (z matematyki, wrażliwości artystycznej, aktywności ruchowej)
W zajęciach doskonalących uczestniczą chętni uczniowie przejawiający zainteresowania we wskazanym kierunku, zaś w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych uczniowie osiągający niskie wyniki w nauce. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej, oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie. Na przyszły rok planowany jest wyjazd edukacyjny do Białegostoku i Białowieży.
Projekt cieszy się poparciem rodziców, którzy o jego założeniach zostali dokładnie poinformowani przez Panią Prezes Stowarzyszenia Katarzynę Gregorowicz na specjalnie do tego cel zorganizowanym spotkaniu.
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Aktywna Kobieta w ramach nieodpłatnej działalności jest współorganizatorem wielu imprez realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Augustowie jak również przez Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie Drugim. Członkinie stowarzyszenia są doświadczonymi gospodyniami, a wiele z nich zajmuje się twórczością ludową.

 

Dorota Dziądziakowska
Justyna Chomicz