Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Szkolenie zwieńczone uroczystą wigilią – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szkolenie zwieńczone uroczystą wigilią


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

 

Podobnie jak w 2012 roku, 11 i 12.XII.2013 roku Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Grajewie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Wspomagania Wsi ”Mediator” w Kosówce po raz kolejny zorganizowali cykl szkoleń dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości, zakończony uroczystą wieczerzą wigilijną. Pomysłodawcą i realizatorem była Pani Prezes Stowarzyszenia Jolanta Rejkiewicz przy współpracy z pracownikiem PZDR w Grajewie Jadwigą Mielczarek. Stowarzyszenie pozyskało środki od prywatnego sponsora, za które zakupiono węgiel na zimę do świetlicy oraz produkty na uroczystą wieczerzę wigilijną.
11.XII odbyły się warsztaty, na których przygotowano stroiki bożonarodzeniowe oraz dwanaście potraw wigilijnych. Warsztaty przeprowadziła Jadwiga Mielczarek – gł. specjalista ds. programów i projektów w PZDR Grajewo, bezpośrednio zajmująca się współpracą ze Stowarzyszeniem.
12.XII panie od rana kończyły i dekorowały potrawy, składały serwetki i jednocześnie razem z mężczyznami uczestniczyły w cyklu szkoleń, w czasie których poruszono następujące zagadnienia:
1.Przedstawiciel Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Grajewie omówił dotychczasowy przebieg kontroli w gospodarstwach rolnych w 2013 roku. Szczególną uwagę zwrócił na najczęściej występujące niezgodności i uchybienia.
2.Starszy specjalista ds. ekonomiki w PZDR Grajewo M. Sendrowska przedstawiła źródła finansowania inwestycji w gospodarstwach oraz podzieliła się spostrzeżeniami dotyczącymi opłacalności rozliczania podatku VAT oraz omówiła zmiany w podatkach po 01.I.2014 r.
3.Kierownik PZDR Jan Lebiedziński przypomniał minimalne wymagania w gospodarstwach rolnych (tzw. cross compliance), obowiązujące wszystkich rolników, którzy otrzymują dopłaty bezpośrednie i z tego tytułu podlegają kontrolom ARiMR, Weterynarii oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin.
Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy w rodzinnej atmosferze złożyli sobie życzenia, połamali się opłatkiem życząc dalszej, owocnej współpracy i zasiedli do uroczystej wieczerzy wigilijnej.
Warto nadmienić, że współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Wspomagania Wsi ”Mediator” w Kosówce trwa od 2008 roku, czyli od założenia Stowarzyszenia. Wówczas obecna Pani Prezes widząc potrzeby wsi (szkoleniowe i konieczność wyremontowania zaniedbanej świetlicy – jedynego miejsca spotkań mieszkańców), zgłosiła się z prośbą do PZDR w Grajewie o pomoc w zarejestrowaniu Stowarzyszenia w Kosówce i dalszą współpracę. Od tej chwili co roku realizowane są różne projekty (m. innymi z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, finansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie), szkolenia, warsztaty służące mieszkańcom Kosówki i okolicznych miejscowości: zarówno dzieciom jak i dorosłym. Dla miejscowych i okolicznych dzieci i młodzieży co roku organizuje się różnorodne sposoby spędzania wolnego czasu w wakacje. Ważne jest to, że przy okazji każdego projektu oraz dzięki licznym sponsorom i Burmistrzowi wyremontowano i wyposażono świetlicę, kuchnię i WC; położono posadzki, wymieniono okna, założono centralne ogrzewanie, zakupiono piec, wykonano nowe tynki, pomalowano, zakupiono nowe firany, stoliki, krzesła, wyposażenie do poszczególnych pomieszczeń. Jest czysto, jasno, miło, ciepło i przyjemnie. Mieszkańcy bardzo chętnie biorą udział we wszystkich szkoleniach i seminariach wyjazdowych i widzą potrzebę dalszych szkoleń, remontów i dalszego wspólnego działania. Ja ze swojej strony życzę wytrwałości i zapału na wiele, wiele lat.


Jadwiga Mielczarek