Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Stowarzyszenie „Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Nagórki” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Stowarzyszenie „Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Nagórki”


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

 

Stowarzyszenie „Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Nagórki” utworzone zostało w dniu 15 lutego 2011 roku w Nagórkach. Członkami Stowarzyszenia mogą być: osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy – jako członkowie zwyczajni; osoby fizyczne i osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i siedzibę – jako członkowie wspierający; osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo – jako członkowie honorowi. Głównie członkami Stowarzyszenia są mieszkańcy wsi Nagórki.

Celem stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej jego członków i środowiska.

W ramach swojej działalności statutowej Stowarzyszenie zajmuje się m.in.:

– wspieraniem rozwoju samorządności lokalnej i regionu;

wspieranie inicjatyw i działań w zakresie turystyki, ekoturystyki i ekologii, promocji zdrowia, opieki społecznej;

inicjowaniem i wspieranie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego;

– prowadzeniem szeroko zakrojonych działań szkoleniowych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych i informacyjnych na rzecz środowiska gminnego i regionu;

– działaniem na rzecz zachowania i odbudowy dziedzictwa kulturowego.

Należy podkreślić, że członkowie stowarzyszenia biorą udział w różnych szkoleniach i imprezach. Przykładem może być uczestnictwo w dniach 17-20 marca 2011 roku w Wilkasach w szkoleniu na temat prowadzenia stowarzyszenia oraz księgowości, a także w dniach 23-26 sierpnia 2012 roku w szkoleniu na temat zakładania spółdzielni. Stowarzyszenie w marcu 2011 roku zorganizowało i uczestniczyło również w imprezie Dzień Kobiet.

Justyna Baczewska

 

Anna Barcicka

PZDR Łomża