Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Stowarzyszenie “Storczyk” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Stowarzyszenie “Storczyk”


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

JAK DZIAŁAJĄ I CO ROBIĄ – KRÓTKIE OPOWIEŚCI O PEWNYCH STOWARZYSZENIACH

 

W 2011 roku z inicjatywy lokalnej społeczności, w miejscowości Michnówka, powstało Stowarzyszenie „Storczyk”. Członkami stowarzyszenia są przede wszystkim mieszkańcy wsi Eliaszuki i Michnówka oraz pobliskich miejscowości. „Storczyk” jest jednym z czterech działających na terenie gminy Narewka Stowarzyszeń. Na dodatek bardzo aktywnie i sprawnie działającym. Co ciekawe dla poczynań Stowarzyszenia wystarczają często niewielkie fundusze, zebrane ze składek członków, czy otrzymane z funduszy Urzędu Gminy Narewka, aby zorganizować spotkania, imprezy, aktywizujące i solidaryzujące lokalną społeczność.
Dla przykładu podam działania Stowarzyszenia z ostatnich czterech miesięcy.
27 grudnia 2013 roku, „Storczyk” był współorganizatorem Wieczoru Wigilijnego w świetlicy w Lewkowie Starym – w spotkaniu uczestniczyło około 50 osób z okolicznych miejscowości.
13 stycznia 2014 roku zorganizowany został Sylwester Juliański – uczestnicy sami przygotowali potrawy w piecu chlebowym – garniec wiejski, tuszony kurczak, zrazy w kiszonej kapuście.
W lutym 2014 roku, odbył się kulig rodzinny, na którym uczestnicy mogli spróbować swojskiego bigosu i słoninki z patyka.
W marcu 2014 roku stowarzyszenie zorganizowało wraz ze świetlicą w Lewkowie Starym – Dzień Kobiet – gdzie sponsorowało „stół z ciastem, kawą i owocami”.
W kwietniu bieżącego roku planowane są wspólne warsztaty wielkanocne. W programie: wypiek ,,bocianich łapek”, robienie stroików wielkanocnych i palemek (werboczo) oraz farbowanie jajek różnymi metodami – w farbach, w wosku i tradycyjnie w łuskach cebuli. Zaproponowano pogawędkę na temat zwyczajów wielkanocnych.
1 maja odbędzie się pokaz pieczenia korowaja weselnego w siedzibie w Michnówce – realizacja projektu pt.: Projekt sieciowy – Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych oraz dziedzictwa kulturowego Gminy Narewka i Puszczy Białowieskiej” w ramach Programu wspomagającego rozwój lokalny gmin. Na zajęcia zaproszone są wszystkie osoby, zainteresowane sposobem wyrabiania i wypiekania tego, zarejestrowanego na liście produktów tradycyjnych – wypieku.
Informacje na temat działań Stowarzyszenia „Storczyk” otrzymałam od Pani Prezes – Elżbiety Kuncewicz.

 

Wioletta Sangar