Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Stowarzyszenie Rozwoju gminy Piątnica – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Stowarzyszenie Rozwoju gminy Piątnica


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

 

Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY PIĄTNICA zostało zarejestrowane 23 października 2012 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym o nr 0000437581. Członkami stowarzyszenia głównie mieszańcy z miejscowości Piątnica. Początkowo inicjatorami stowarzyszenia było 21 osób. Obecnie członków stowarzyszenia jest już 40 osób.

Członkowie stowarzyszenia biorą udział w różnych szkoleniach i imprezach. Przykładem może być uczestnictwo w cyklu szkoleniowym – Szkoła dla Organizacji Pozarządowych realizowaną w ramach projektu “Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej – subregion Łomżyński” w okresie od dnia 06.12.2012 r. do 14.06.2013 r. Również udział członków stowarzyszenia w warsztatach szkoleniowych na temat ,,Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw’’ organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi w Łowiczu.

W marcu został zorganizowany turniej halowy piłki nożnej o Puchar Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju gminy Piątnica w którym wystąpiło 12 drużyn. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy za uczestnictwo w turnieju, zaś zwycięzcy statuetki i medale.

Stowarzyszenie zorganizowało w okresie wakacji wypoczynek dla dzieci w formie 2 obozów sportowych w gospodarstwie agroturystycznym Wesoła Zagroda w Srebrowie k. Wizny. W obozie uczestniczyła grupa zawodników Młodzieżowej drużyny Narew Piątnica oraz Młodzież z Gminy Piątnica. W pierwszym turnusie uczestniczyło 23 dzieci, a w drugim już 46 dzieci.

W dniu 1. września został zorganizowany piknik dla dzieci z okazji zakończenia wakacji. W programie były występy muzyczne i pokazy taneczne dzieci z lokalnej społeczności. Pokazy grupy ratowniczej, gry i zabawy prowadzone przez animatorów i członków stowarzyszenia.

 

 

Anna Barcicka

PZDR Łomża