Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

 

Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej utworzone zostało w dniu  22 sierpnia 1997 roku w Łomży. Stowarzyszenie to skupia osoby bezpośrednio związane lub zainteresowane problematyką upośledzeń umysłowych oraz rodziców osób umysłowo defektywnych. W ramach swojej działalności statutowej Stowarzyszenie zajmuje się m.in.:

-tworzeniem warunków umożliwiających osobom z naruszoną sprawnością umysłową osiąganie możliwie wysokiego poziomu funkcjonowania, jakości życia oraz integracji społecznej i środowiskowej,

-współorganizowaniem systematycznej opieki i rehabilitacji środowiskowej osób niepełnosprawnych intelektualnie,

-popieraniem i promocją różnych dziedzin aktywności osób niepełnosprawnych w lokalnym środowisku społecznym,

-realizowaniem zadań w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W Stowarzyszeniu została wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka w formie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie. Stwarza ona osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania i przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Za prawidłowy przebieg realizacji programu odpowiada 13-osobowy zespół pracowniczy kierowany przez Zbigniewa Biernackiego. Na zajęcia do placówki uczęszcza 35 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu łomżyńskiego. Uczestnicy warsztatów dowożeni są autobusem zakupionym w ramach programu „Pegaz 2003″, w którym 80% środków zakupu pochodziło z dofinansowania funduszu PFRON, a pozostała część ze środków własnych Stowarzyszenia. Dzienna trasa wynosi ok. 300 kilometrów.

W placówce działają następujące pracownie terapeutyczne:

  • pracownia przystosowania do życia codziennego,
  • pracownia malarstwa i rękodzieła,
  • pracownia ceramiczna,
  • pracownia techniczna,
  • pracownia multimedialna i technik graficznych,
  • pracownia muzykoterapii i teatru,
  • pracownia przyrodnicza.

Prowadzone także są zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz wsparcie psychologiczne.

Stowarzyszenie organizuje wiele inicjatyw dla osób niepełnosprawnych. W styczniu 2012 r. odbył się doroczny bal karnawałowy dla członków i podopiecznych organizacji oraz pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej. W kwietniu natomiast osoby niepełnosprawne pod opieką terapeuty przygotowały inscenizację obyczajów wielkanocnych (m.in. stroiki i pisanki wielkanocne).

Należy podkreślić, że podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej angażują się i biorą udział w wielu konkursach. Przykładem może być uczestnictwo w X Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mój Pamiętnik – pod hasłem Pierwsze Zauroczenie”. Spośród 317 prac z województwa podlaskiego, Wilna i Grodna profesjonalne jury przyznało nagrodę w kategorii specjalnej Agnieszce Miller z Łomży oraz wyróżnienie dla Krzysztofa Cichowicza z Piątnicy.

 

                                                                                              Justyna Baczewska

                                                                                              Anna Barcicka

                                                                                              PZDR Łomża

963_IMG_3561

963_Obraz11

963_Obraz111r520025

963_Obraz111r520050

963_p1000172