Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju na rzecz Ludności i Obszaru Powiatu Monieckiego “Nasza Okolica” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju na rzecz Ludności i Obszaru Powiatu Monieckiego “Nasza Okolica”


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

 

Z Prezesem Stowarzyszenia Pomocy i Wspierania Rozwoju na rzecz Ludności i Obszaru Powiatu Monieckiego “Nasza Okolica” – Przemysławem Sojko, rozmawiają specjaliści PODR w Szepietowie.

Tomasz Śnieciński: Panie Prezesie, jak doszło do zawiązania się Stowarzyszenia Pomocy i Wspierania Rozwoju na rzecz Ludności i Obszaru Powiatu Monieckiego “Nasza Okolica”…

Przemysław Sojko: Spotkała się grupa ludzi, która postanowiła coś zrobić, aby zmienić chociaż troszkę otaczającą nas rzeczywistość, może nie w sposób rewolucyjny, nie gwałtownie i ekspansywnie, a ewolucyjny, małymi kroczkami do celu.

Marzena Kozłowska: Kim są członkowie stowarzyszenia?

P.S.: Są to osoby w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach, mieszkające w powiecie monieckim.

M.K.: Dla kogo działa organizacja?

P.S.: Stowarzyszenie „Nasza Okolica” jest stosunkowo młodą organizacją, która między innymi promuje szeroko pojętą kulturę, jak również wspiera rozwój, aktywizację różnych grup społecznych powiatu monieckiego.

T.Ś.: Czy może Pan krótko powiedzieć o projektach, które realizuje albo zrealizowała Wasza organizacja?

P.S.: W ubiegłym roku zrealizowaliśmy 4 projekty: „Teatr jako wspólna zabawa” i „Poznaję odległe zakątki mojej okolicy” – oba współfinansowane przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku, a także „Piknik rodzinny – czyli aktywne spędzanie wolnego czasu z dziećmi” oraz „Modna Mama”, gdzie środki pozyskaliśmy z Urzędu Miejskiego w Mońkach.

T.Ś.: Z jakimi instytucjami współpracujecie?

P.S.: Z Urzędem Miejskim w Mońkach, Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białymstoku, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Mońkach, Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Mońkach, Przedszkolem w Mońkach oraz KRUS…

M.K.: Jakie są plany na ten rok?

P.S.: W ramach naszej działalności złożyliśmy dwie oferty do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej; jedną wspierającą inicjatywy i działania na rzecz pomocy rodzinie w trudnej sytuacji życiowej pt. „Andrzejki – jesteśmy razem”, a drugą wyrównującą szanse osób starszych w dostępie do kultury, edukacji, sportu i wypoczynku nazwaliśmy „Seniorzy na start”.
Ponadto, do Urzędu Miejskiego w Mońkach złożyliśmy projekty: „Warsztaty DJ-skie” oraz „Ekogotowanie – ekologicznie, zdrowo i pożytecznie”, zaś do Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ofertę pt. „Zwiększenie przygotowania do świadomej interakcji obywatel – instytucja”.

M.K., T.Ś.: Dziękujemy za rozmowę.

 

Z galerii działalności Stowarzyszenia:

828_Obraz-0811

828_Obraz-0841

828_Obraz-110

828_Obraz-118

828_p1

828_p2

 

Odnotowali: Marzena Kozłowska, Tomasz Śnieciński