Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Stowarzyszenie Historyczne im. 71 Pułku Piechoty – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Stowarzyszenie Historyczne im. 71 Pułku Piechoty


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, doskonalenie świadomości historycznej przez organizację widowisk i rekonstrukcji historycznych, propagowanie wiedzy o historii, a także integracja osób i środowisk zainteresowanych historią i kulturą regionalną to tylko niektóre cele nowego stowarzyszenia historycznego, które powstało w powiecie zambrowskim w 2014 r.

Głównym celem stowarzyszenia jest popularyzacja i rozwój działań w zakresie propagowania historii i tradycji narodowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Stowarzyszenie Historyczne im. 71. Pułku Piechoty swoją siedzibę ma w miejscowości Nagórki Jabłoń.

Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 16 członków. Większość z nich współpracowała z innymi grupami rekonstrukcyjnymi i podczas różnych imprez zajmujących się tym tematem.

Członkowie stowarzyszenia od dawna biorą czynny udział w popularyzowaniu i upowszechnianiu wiedzy o historii Polski, o wojsku polskim, wojskowości, militarystyce historycznej oraz ich znaczeniu dla historii i kultury narodu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Jako grupa nieformalna brali udział w działaniach takich jak rekonstrukcje historyczne, czy też uroczystości patriotyczne i rocznicowe. Po uchwaleniu statutu i zarejestrowaniu Stowarzyszenia postanowili wdrożyć w życie cele, dzięki którym dowie się o nich większa grupa osób. Powstanie organizacji zaowocowała współpraca liderów Stowarzyszenia z doradcami Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

 Anna Rytelewska