Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Stowarzyszenie ,,Aktywna Wieś’’ – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Stowarzyszenie ,,Aktywna Wieś’’


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie ,,Aktywna Wieś’’ powstało za oddolną inicjatywą mieszkańców wsi Niewino Borowe w gminie Wyszki. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w czerwcu 2014 r. Celem stowarzyszenia jest m.in:

– Inicjowanie i kierowanie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju oświaty, kultury, nauki, sportu i rekreacji,
– Wspieranie działań na rzecz: ochrony i promocji zdrowia, rozwoju turystyki,
– Współpraca z instytucjami i podmiotami, która pomoc organizacyjna i finansowa może przyczynić się do rozwoju wsi,
– Działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej,
– Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy,
– Działania na rzecz podniesienie standardu życia na wsi.
Stowarzyszenie już od początku istnienia aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki ingerencji mieszkańców wsi , pana Wójta i GOK-u w Wyszkach zagospodarowano starą szkołę i boisko szkolne na cele kulturalne. Obecnie odbywają się tam różnego rodzaju imprezy, biesiady i spotkania modlitewne. Realizowane są również szkolenia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców wsi. Członkowie stowarzyszenia chcą również odremontować budynek, wybudować plac zabaw i wiatę.
Stowarzyszenie współpracuje z różnego typu instytucjami i podmiotami – ,, Aktywna wieś’’ była współorganizatorem ,,Hubertus 2014’’ w Wyszkach oraz uczestniczyła w warsztatach „Odzyskiwanie europalet na budowę mebli”, z których otrzymali stolik z kółkami i szeroką ławę do ogrodu na rzecz stowarzyszenia.

 

Julita Jarmoc