Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej „BONUM” w Śniadowie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej „BONUM” w Śniadowie


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie Aktywności Społecznej ,,Bonum” jest nowym stowarzyszeniem prężnie działającym na terenie gminy Śniadowa. Członkami stowarzyszenia są głównie jej mieszkańcy.

Osobowość prawną i wpis na listę stowarzyszeń uzyskało 5 lutego 2013 roku. Jej obszary działań to:

– przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca,
– ochrona zdrowia,
– przezwyciężanie bezrobocia, rozwój gospodarczy,
– nauka,
– kultura, ekologia,
– działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna,
– tożsamość, tradycja narodowa,
– sport, turystyka, wypoczynek.
Członkowie stowarzyszenia w 2013 roku brali udział w różnych szkoleniach, konkursach i imprezach organizowanych przez liczne instytucje i organizacje grantodawcze (czyli udzielające dotacji). Przykładem może być uczestnictwo w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski ,,Olimpiada Aktywności Wiejskiej’’ oraz udział w szkoleniu zorganizowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w Warszawie na temat wspierania organizacji pozarządowych.
Inne istotne działania Stowarzyszenia to:
– zorganizowanie warsztatów poświęconych wykonywaniu palm wielkanocnych i dekoracji świątecznych, które później były prezentowane 17 marca na Jarmarku Wielkanocnym – Targach Twórczości Artystycznej w ROK’u w Łomży. 
– udział w ,,Majówce – bezalkoholowym pikniku rodzinnym” w Śniadowie (własne stoisko promocyjne).
– zorganizowanie Dnia Dziecka dla dzieci i ich rodziców.
– wyjazd seniorów do ,,Ziołowego zakątka” w Korycinach.
– złożenie wniosku na plac zabaw do LGD ,,Sasiedzi”.
Stowarzyszenie również czynnie uczestniczyło w założeniu wielobranżowej spółdzielni socjalnej KONKRET w Śniadowie, która uzyskała wpis do rejestru przedsiębiorców 14 listopada 2013 r.

]

Anna Barcicka