Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Rejestracja stowarzyszenia – obowiązki wobec urzędu skarbowego – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Rejestracja stowarzyszenia – obowiązki wobec urzędu skarbowego


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Zarejestrowanie stowarzyszenia (zorganizowanie spotkania organizacyjnego, wypełnienie dokumentacji do KRS, nadanie numeru konta) to nie wszystko. Kolejnym bardzo ważnym etapem jest złożenie druku NIP-8 do właściwego Urzędu Skarbowego, któremu stowarzyszenie podlega z racji siedziby. NIP- 8 to Zgłoszenie identyfikacyjne (zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających). Ważne jest, aby terminowo złożyć taką deklarację, gdyż za wykroczenie skarbowe dotyczące obowiązków identyfikacyjnych, o których mowa w art. 81 Kodeksu karnego skarbowego, grozi kara grzywny. Po założeniu konta w banku, czy założeniu działalności gospodarczej właściwy termin złożenia NIP-8, to 21 dni. W przypadku nie złożenia, Urząd Skarbowy wysyła do organizacji wezwanie do złożenia formularza.

Dokument zawiera 4 strony lecz wypełnienie nie sprawia trudności. Zgłoszenie identyfikacyjne, lub aktualizacyjne dotyczy przypadków dotyczących miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, wykazu rachunków bankowych, daty powstania obowiązku płacenia składek, daty wyrejestrowania z ubezpieczenia ostatniej osoby, za którą płatnik ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych, czy podania przeważającego rodzaj działalności statutowej (według PKD).
Dane podstawowe stowarzyszenia zawarte są już we wniosku o wpis do KRS, w formularzu NIP-8 wypełnia się jedynie dane uzupełniające, ważne dla urzędu skarbowego.

 Wioletta Sangar