Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Promocja i Rozwój Regionów – projekt współpracy – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Promocja i Rozwój Regionów – projekt współpracy


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, iż Lokalna Grupa Działania „Kanał Augustowski i Rospuda” realizuje projekt promujący region augustowski i suwalski.
Projekt jest projektem współpracy w ramach działania 421 pod nazwą “Promocja i Rozwój Regionów”. Realizowany jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Północno – Wschodnia Lokalna Grupa Działania “Szelment”. Czas realizacji projektu: wrzesień 2013 – luty 2014.
Główne zadania:
– udział w III Międzynarodowych Targach Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny 2013
– przygotowanie i wdrożenie w każdej członkowskiej gminie questu
– nagranie promocyjnych filmów z terenów gmin.
Zasięgiem LGD „Kanał Augustowski i Rospuda” obejmuje 3 gminy: Augustów, Płaska i Nowinka. W każdej z tych gmin nagrany zostanie film promujący turystykę, najciekawsze obiekty oraz mieszkańców.
Dodatkowo będzie można zwiedzić te 3 gminy w atrakcyjny sposób, tj. poprzez zdobywanie pieczątek w Paszporcie Wędrowca – przy okazji odwiedzania miejsc polecanych w agroturystyce i turystyce wiejskiej terenu tych gmin oraz rozwiązywania Questów (zabawy w terenie z zagadkami).

 

Justyna Chomicz