Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

„Pożegnanie lata” – integracja społeczności wiejskiej – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

„Pożegnanie lata” – integracja społeczności wiejskiej


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Pod koniec sierpnia 2015 roku we wsi Jastrzębna Druga odbyła się  X edycja Festynu rodzinnego „Pożegnanie Lata” organizowanego przez mieszkańców wsi i członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jastrzębna Druga – Ostrowie we współpracy z Filią Biblioteki Publicznej w Jastrzębnej Drugiej. Największym atutem organizowanej imprezy było zaangażowanie lokalnej społeczności, integracja i wspólna radość całych rodzin i mieszkańców.

Dzień pełen atrakcji

Festyn rozpoczął się konkursami i zabawami dla dzieci do lat piętnastu. Następnie dokonano oficjalnego otwarcia festynu, w trakcie którego przedstawiono krótką historię miejscowości. Ważnym wydarzeniem było odsłonięcie i poświęcenie figurek znajdujących się przez szkołą w Jastrzębnej Drugiej. Po części oficjalnej mozna było poczęstowac się, najsłynniejszą w tym regionie, pyza  ziemniaczaną z mięsem i bigosem.
Szereg konkursów dla młodzieży i całych rodzin w przedziale od 16 do 100 lat odbyły się w drugiej części imprezy. Już tradycją stał się „Konkurs Sołtysa” polegający na rzucie przez mężczyzn butem filcowym do celu, zaś kobiety rzucały butem gumowym. Następnym konkursem był wyścig parami na deskach/nartach. Rzucano tez toporkiem do kłody drewna i rzutkami do tarczy. Tak radosny dzień zakończył się został dyskoteką, gdzie zagrał Zespół Młodzieżowy z Augustowa.

Zasługą udanej imprezy było zaangażowanie już po raz dziesiąty głównych organizatorów: Andrzej Trochimowicza, sołtysa wsi Jastrzębnej Drugiej i Jana Dunaj, Radnego Gminy Sztabin.

Justyna Chomicz