Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ciechanowcu – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ciechanowcu


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

 

Dnia 12.09.2013 r. w budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu odbyło się walne zgromadzenie założycielskie Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Ciechanowcu. Oprócz członków-założycieli Stowarzyszenia, spotkanie swoją obecnością uświetnili burmistrz miasta Ciechanowiec Pan Mirosław Reczko oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej, który umożliwił udostępnienie sali na potrzeby spotkania, Pan Krzysztof Pełszyk. Ponadto, w spotkaniu wziął udział specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi PODR w Szepietowie.

Warto w tym miejscu nadmienić, iż Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) to nieoceniona szansa konstruktywnego zagospodarowania czasu seniorom, wspólnej nauki i realizacji swoich pasji życiowych oraz aktywnego wypoczynku. To także metoda na większą integrację środowisk lokalnych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. W Polsce działa 424 tego typu organizacje, zaś województwie podlaskim jest zaledwie 8, przez co zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w kraju pod tym względem.

Stąd też warto propagować ideę UTW w naszym regionie, zwłaszcza w kontekście rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich.

Na spotkaniu dyskutowano na temat idei założenia Uniwersytetu oraz wymieniano poglądy dotyczące przyszłości tego typu organizacji w regionie ciechanowiecczyzny. Członkowie-założyciele podjęli szereg uchwał w tym tę najważniejszą o powołaniu do życia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ciechanowcu. Podczas spotkania podkreślono także znaczenie roli PODR w powstaniu Uniwersytetu, szczególnie w kontekście prowadzonych konsultacji i wsparcia w zakresie projektu statutu Stowarzyszenia oraz innych niezbędnych dokumentów założycielskich.

Kolejnym krokiem będzie teraz rejestracja Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowniczym w Białymstoku.

Trzymamy mocno kciuki za nowopowstałą organizację, która deklaruje chęć dalszej współpracę z PODR w Szepietowie.