Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pomysł powstania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ciechanowcu – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Pomysł powstania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ciechanowcu


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 24 czerwca br w Ciechanowcu odbyło się spotkanie robocze ws. założenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) w Ciechanowcu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele środowisk samorządowo-kulturalno-oświatowych z Ciechanowca, a także doradca PODR w Szepietowie zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi.
Pomysł założenia Uniwersytetu jest inicjatywą oddolną lokalnej społeczności i ma na celu przede wszystkim stworzenie seniorom możliwości pozyskiwania wiedzy w myśl zasadom kształcenia ustawicznego. Pozwoli to im konstruktywnie zagospodarować swój czas, a także wpłynie na poprawę ich jakości życia. Realizowanie się w strukturach UTW to również aktywizacja starszych osób i ich integracja społeczna oraz włączanie w życie obywatelskie.

Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce mogą działać w różnych formach prawnych, jednak najpopularniejszą z nich jest stowarzyszenie. I temu modelowi prawnemu poświęcono w czasie spotkania w Ciechanowcu najwięcej uwagi. Dyskutowano m. in. na temat aspektów związanych z zorganizowaniem się zainteresowanej społeczności lokalnej w stowarzyszenie, poruszono kwestie dot. założeń związanych z opracowaniem statutu stowarzyszenia, który jest najważniejszym aktem prawnym tego typu organizacji. Uzgodniono także termin kolejnego spotkania.

Warto podkreślić, że zgodnie z danymi OFS UTW (XI, 2012) województwo podlaskie zajmuje jedno z ostatnich miejsc pod względem liczby funkcjonujących UTW (zaledwie 9 podmiotów), stąd też kolejna tego typu inicjatywa w naszym regionie nie powinna pozostać bez echa.