Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nowoczesne gospodynie z Dołubowa – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nowoczesne gospodynie z Dołubowa


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie Gospodyń  Wiejskich w Dołubowie powstało w marcu 2009 roku. Wcześniej funkcjonowało jako koło gospodyń wiejskich. Jego członkiniami są panie w różnym wieku: po sześćdziesiątce, ale także dwudziesto- i trzydziestolatki. Są matki i córki, dołączają także wnuczki. Odbiorcami działań stowarzyszenia są w głównej mierze dzieci, młodzież i osoby starsze. Panie regularnie spotykają się w świetlicy w Dołubowie, organizują okolicznościowe imprezy dla mieszkańców wsi, zapraszają artystów z zewnątrz, prowadzą zajęcia dla dzieci. Głównymi celami stowarzyszenia jest działalność opiekuńcza, oświatowa, edukacyjna, kulturalna, wspieranie inicjatyw społecznych, ochrona zdrowia i promocja zdrowia wśród społeczności wiejskiej i lokalnej, wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych a także inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet.
Stowarzyszenie jest aktywnym beneficjentem różnego rodzaju programów pomocowych. Jego członkinie aktywnie pozyskują środki na dofinansowanie zadań statutowych. Dzięki nim zorganizowany został m.in. kurs pierwszej pomocy i liczne szkolenia dla mieszkańców.
Podczas wielu spotkań koła gospodyń w 2011 roku zrodził się pomysł  organizacji „Święta Ziemniaka” promującego tradycyjne potrawy z tego warzywa. Sukces organizowanej imprezy sprawił, że stała się ona imprezą cykliczną. Na organizację tego wydarzenia w 2013 roku panie ze stowarzyszenia pozyskały środki w ramach działania „Małe projekty” ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu”. Impreza ta stała się już znakiem rozpoznawczym stowarzyszenia a organizatorki zawsze dbają o przygotowanie jak największej liczby tradycyjnych potraw z ziemniaka (babek, kiszek ziemniaczanych, placuszków, kotlecików a także kluseczek i kartaczy).
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Dołubowie uczestniczy w wielu konkursach kulinarnych organizowanych na terenie powiatu siemiatyckiego uzyskując liczne nagrody i wyróżnienia. Jest też organizatorem zabaw rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży.
To dzięki paniom ze stowarzyszenia świetlica wiejska tętni życiem a Święto Ziemniaka stało się okazją do integracji  lokalnej społeczności wiejskiej Dołubowa i przekazywania wiedzy o zdrowym odżywianiu i tradycyjnych sposobach wytwarzania produktów.

Zajęcia z carvingu

Przygotowywanie ozdób świątecznych

Święto ziemniaka

 

 Marta Sofińska