Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Świetlica miejscem spotkań wszystkich pokoleń – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Świetlica miejscem spotkań wszystkich pokoleń


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Myśląc o remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, od razu nasuwa się skojarzenie, że to miejsce pracy strażaków. Jest to jednak tylko po części prawda. Od dłuższego czasu na obszarach wiejskich Podlasia można zaobserwować, że remizy przyjmują również funkcję ośrodka spotkań mieszkańców miejscowości.

Remiza w Święcku Wielkim
Za przykład może posłużyć remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcku Wielkim. Tutejsza Straż Pożarna działa już od ponad 100 lat, ale dopiero niedawno mieszkańcom miejscowości udało się pozyskać środki unijne na budowę świetlicy wiejskiej mieszczącej się obok remizy.
Ponadto, w ramach środków zewnętrznych odnowiono istniejącą remizę poprzez stworzenie sali kominkowej i izby strażackiej, w której znajdują się m.in. sztandary, pamiątkowa gablota ze zdjęciami, jest też miejsce na puchary i odznaczenia.
Wszystkie poczynione inwestycje sprzyjają temu, aby zbliżyć mieszkańców.

Świetlica miejscem spotkań mieszkańców
W świetlicy odbywają się różnego rodzaju szkolenia i warsztaty organizowane przez doradców PODR z wielu tematów, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Na przykład w latach 2013 – 2014 prowadzone były warsztaty kulinarne, kurs „Ogrodnik terenów zielonych”, kurs „Monter ociepleń budynków”, kursy chemizacyjne oraz szkolenia dotyczące dobrej praktyki rolniczej.
Pamięta się tu również o osobach starszych – dla nich organizowane były kursy komputerowe i różnego rodzaj zajęcia aktywizacyjne, zaś dla młodzieży przygotowano kursy z przedsiębiorczości.
Odnowienie remizy i budowa świetlicy stworzyły wyjątkowe, nowoczesne miejsce, w którym wszyscy mieszkańcy mogą się spotykać, nie tylko na szkoleniach, ale na różnego rodzaju imprezach okolicznościowych. Dzięki takim miejscom mieszkańcy mogą się integrować, wykorzystać wolny czas na poszerzanie swoich zainteresowań. Jest to też miejsce w, którym można choć przez chwilę odpocząć od codziennych obowiązków.

OSP w Święcku Wielkim może pochwalić się własną stroną internetową www.ospswieckwielki.pl , na której można zapoznać się z historią Straży, dowiedzieć się o aktualnościach, jak również za jej pomocą zorganizować spotkanie.

Michał Święcki