Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nabór do Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nabór do Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) 2016.

Od 1.09.2015 r. do 23.09.2015 r. lub do 07.01.2016 r organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, spółdzielnie socjalne, spółki not-for profit lub inne podmioty wymienione w ust. 3 pkt 1-4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą składać wnioski w Programie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Generator wniosków dostępny jest na stronie internetowej www.ekonomiaspoleczna.pl
Głównym celem obecnego naboru jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Do 23.09.2015 r. można składać projekty w priorytecie 3. „Aktywni obywatele” oraz priorytecie 4. „Silne organizacje pozarządowe”, natomiast do 7.01.2016 r. można składać projekty w priorytecie 2.”Aktywne społeczeństwo”.
Wysokość dotacji wynosi maksymalnie 100 000,00 zł dla działań „jednorocznych”, a dla działań „dwuletnich” 200 000,00 zł, natomiast w komponencie działań systemowych kwoty dotacji wynoszą od 20 000,00 do 750 000,00 zł (od 10 000,00 zł do 250 000,00 zł rocznie).
Wymagany jest wkład własny w wysokości 10% wartości projektu, ale w przypadku projektów o wartości powyżej 40 000,00 zł wkład własny wynosi 5% wartości projektu.

 Jarosław Winskiewicz