Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu”


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” składa się aktualnie z 24 gmin z województwa podlaskiego i mazowieckiego, położonych po obu stronach Bugu. Są to gminy: Olszanka, Huszlew, Stara Kornica, Łosice, Platerów, Sarnaki, Korczew, Repki, Jabłonna Lacka, Sterdyń, Sabnie, Perlejewo, Drohiczyn, Grodzisk, Milejczyce, Mielnik, Nurzec Stacja, Dziadkowice, Siemiatycze (gmina wiejska), Ceranów, a także gmina Sokołów Podlaski, Kosów Lacki, Przesmyki i Paprotnia. Jest to jedna z nielicznych Lokalnych Grup Działania, która skupia gminy z różnych województw. Jest to decyzja wynikająca z wieloletniej współpracy samorządów gminnych województwa mazowieckiego i podlaskiego w ramach Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin, jak również wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej sąsiedzkich regionów. 
Stowarzyszenie ,,LGD Tygiel Doliny Bugu” jest organizacją otwartą, która aktualnie liczy 94 członków reprezentujących trzy sektory: społeczny, gospodarczy i publiczny. Dwadzieścia gmin prawobrzeżnego i lewobrzeżnego Bugu, wchodzących w skład projektu „Tygiel Doliny Bugu” opracowało Lokalną Strategię Rozwoju zawierającą cele ogólne i szczegółowe oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia. Skoncentrowano się przede wszystkim na poprawie funkcjonowania wsi nadbużańskiej, procesach umacniania więzi społecznych, budowaniu własnej tożsamości i poczucia dobrobytu mieszkańców wsi. Określono dwa cele ogólne (strategiczne) polegające na wspieraniu rozwoju regionu poprzez przedsiębiorczość oraz wykorzystanie lokalnych zasobów, a także na wspieraniu inicjatyw lokalnych i podnoszeniu świadomości społecznej. 
Działania LGD mają na celu powstrzymać odpływ mieszkańców, zaktywizować społeczność lokalną do wspólnych działań oraz stworzyć podstawę do lepszego rozwoju przedsiębiorczości na tych terenach. W 2013 roku Stowarzyszenie „LGD- Tygiel Doliny Bugu” współorganizowało szereg imprez kulturalnych na obszarze działania grupy, m.in.: „IV Nadbużańskie Ziołowe Spotkania” w Korycinach, „Imprezę promocyjną 4M” w Repkach, „Przegląd zespołów pieśni ludowych Doliny Bugu” w Serpelicach, spływ kajakowy i wiele innych. Stowarzyszenie organizowało także szkolenia dla mieszkańców terenów wiejskich i wyjazd studyjny. Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu” jest autorem telewizji internetowej e-TV Bug, na której znajdują się relacje z ważnych wydarzeń odbywających się na obszarze działania grupy.
LGD w ramach działania pn. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania – nabywanie umiejętności i aktywizacja, wydało książkę „Obrzędy i Tradycje Zielarskie Regionu Nadbużańskiego”. W grudniu 2010 roku została podpisana umowa partnerska z Lokalną Grupą Działania „Nemudas” z Litwy. 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu” w konkursie ogłoszonym przez Samorząd Województwa Podlaskiego na realizację dodatkowych zadań w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju zajęło I miejsce wśród lokalnych grup działania w woj. podlaskim i otrzymało 5 mln zł na realizację nowych przedsięwzięć w ramach zmodyfikowanej strategii.
W 2013 roku SLGD „Tygiel Doliny Bugu” uruchomiło 7 naborów wniosków w ramach działania 4.1/413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach następujących działań: Odnowa i rozwój wsi (dwa konkursy), Małe projekty (cztery konkursy), Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Przyjętych zostało 195 wniosków na w/w działania, a wybranych do finansowania zostało 137 wniosków.
W 2014 roku LGD „Tygiel Doliny Bugu” w terminie od 24 lutego do 10 marca uruchomiło nabór wniosków na Małe Projekty. Ocenionych zostało 59 wniosków, a do finansowania wybrano 34 wnioski.
Szczegółowe informacje na temat realizowanych projektów można uzyskać w siedzibie biura LGD “Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, ul. Warszawska 51, lok. 7, 17-312 Drohiczyn, tel./fax (85) 6557706 lub na stronie internetowej www.tygieldolinybugu.pl

 

Marta Sofińska