Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Lokalna Grupa Działania ,,Brama Na Bagna’’ – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Lokalna Grupa Działania ,,Brama Na Bagna’’


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

 

Stowarzyszenie “specjalne” Lokalna Grupa Działania „Brama Na Bagna” składa się z 5 gmin (Zawady, Rutki, Kołaki Kościelne, Zambrów, Szumowo), 11 organizacji społecznych oraz 21 osób fizycznych reprezentujących organizacje i instytucje nie posiadające osobowości prawnej.
Lokalna Grupa Działania “Brama na Bagna” działa w formie stowarzyszenia „specjalnego” utworzonego na bazie przepisów: Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. oraz Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 7 marca 2007 r. (art. 15). 
Misją LGD jest wieloaspektowe budowanie jakości życia mieszkańców obszaru LGD przy wykorzystaniu jego walorów przyrodniczo-środowiskowych. 
Do głównych celi strategicznych LGD Brama Na Bagna zaliczamy działania takie jak rewitalizacja i budowa przestrzeni publicznej, budowa systemu komunikacji społecznej, rozwój potencjału gospodarczego czy też aktywizację i integrację społeczności LGD dla działań prorozwojowych.
Brama Na Bagna rozpoczyna projekt współpracy “MOBI” – Mobilne Okno Blisko Informacji – internetowy serwis informacyjny na urządzenia mobilne. W projekcie udział brać będą Lokalne Grupy Działania z woj. podlaskiego w składzie: LGD Brama Na Bagna, LGD N.A.R.E.W, Fundacja Kraina Mlekiem Płynąca, LGD Sejneńszczyzna, LGD Szlak Tatarski oraz LGD Kraina Bobra.
Dzięki projektowi powstanie serwis informacyjny o lokalnych zasobach wykorzystywanych w turystyce i promocji regionalnej (dziedzictwo kulturowe, historia, przyroda, infrastruktura, aktywność lokalna) dedykowany na telefony komórkowe.
Powstanie serwis internetowy dostosowany do wyświetlania na ekranach telefonów komórkowych, korzystający z technologii gwarantującej szybkie ładowanie strony, mały transfer danych, a więc wygodny dostęp do informacji oraz zminimalizowane koszty korzystania dla użytkownika. ,,MOBI” jest projektem wzmacniającym tożsamość mieszkańców, promującym zasoby lokalne, podnoszącym wiedzę o historii regionu w celu budowy potencjału turystycznego obszaru LGD.
Projekt angażujący społeczności lokalne – samorządy wchodzące w skład partnerskich LGD, do akcji inwentaryzacji zasobów historycznych i kulturowych najbliższej okolicy.
W ramach projektu współpracy powstanie grupa paneli www w technologii mobilnej, tworząca spójny system prezentacji informacji całego obszaru wszystkich LGD będących realizatorami projektu.
Brama Na Bagna jest stowarzyszeniem rozwijającym się prężnie. Stowarzyszenie organizuje wiele akcji dzięki którym namawia społeczność do wspólnych działań. Brama na Bagna w dniu 14 lutego 2014 roku zaprasza do udziału w akcji ,, Kocham recykling’’. Do akcji włączyło się 70 miast w całej Polsce. W ramach akcji mieszkańcy będą zamieniać stare i zużyte baterie na lizaki – czerwone serca. Każdy z nas może wziąć udział w akcji !!!. Akcja potrwa do 20 lutego, jednak baterie będą zbierane non stop.
Środki przewidziane na konkursy w latach 2007-13 zostały rozdysponowane przez LGD na poziomie pow. 80 %.
Szczegółowe informacje na temat realizowanych projektów oraz akcji uzyskać można w siedzibie LGD “BRAMA NA BAGNA” mieszczącej się przy ul. Legionowej 9, 18-300 Zambrów, tel. 784 614 682 , fax: 86-271 15 74, e-mail: biuro.lgd@bramanabagna.pl.
Biuro LGD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 

 

Anna Rytelewska