Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Lokalna Grupa Działania” Biebrzański Dar Natury” wznawia swoją aktywność – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Lokalna Grupa Działania” Biebrzański Dar Natury” wznawia swoją aktywność


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa (17.05.2016 roku ) na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015 – 2022 jeszcze w II półroczu 2016 roku planowany jest naborów wniosków z :

EFS( Europejski Fundusz Społeczny) na :
Typ 1 – programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową – 724 000 zł,
Typ 6 – programy aktywności lokalnej- na 1492 000 zł
oraz z EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na :
Typ 1 –kolektory-2 263 000,00 zł
Typ 9 –rewitalizacja małej skali -1367 000,00 zł
Typ 10 -inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego- 340 000,00 zł

Terminy naborów nie są jeszcze znane. Natomiast ogłoszenia o naborze wniosków umieszczone zostaną na stronie internetowej LGD nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 przed planowanym terminem rozpoczęcia składania tych wniosków.
W tej chwili trwa od 25.07.2016 roku rekrutacja do projektu „Wspieramy seniorów” dla osób powyżej 60 roku życia z terenu powiatu grajewskiego. Projekt finansowany jest w ramach Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 i realizowany jest przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury. Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób starszych oraz propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Będą odbywały się takie zajęcia jak: – koło ogrodnika, – wieczorki poetyckie, – zajęcia z kabaretu, – rękodzielnictwo, – projekcje filmowe – pogadanki o zdrowej żywności.

Jadwiga Mielczarek