Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

JAK DZIAŁAJĄ I CO ROBIĄ – KRÓTKIE OPOWIEŚCI O PEWNYCH STOWARZYSZENIACH

 

Stowarzyszenie “Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach w gminie Wasilków w swojej, jak na razie dosyć krótkiej, ale bogatej działalności, zrealizowało kilka projektów. Aby ocenić spectrum działania, należałoby szczegółowo przejrzeć stronę internetową Stowarzyszenia, na której znajdują się liczne informacje na temat realizowanych zadań. Jest to jedna z niewielu organizacji, które mogą poszczycić się zasadnością powołania i konsekwencją działania na obszarach wiejskich.
Dla przykładu pokazuję kilka, realizowanych w przeciągu ostatnich dwóch lat, większych projektów.
Od 1.IX -do 31. XII. 2012 r. wykonano zadanie publiczne pn „Bliżej kultury – aktywizacja osób starszych”. Polegało ono na zorganizowaniu wyjazdu grupy 14 osób na spektakl teatralny i do Muzeum w Warszawie.
Od 1.IV do 31. VIII. 2013 r roku zrealizowano zadanie publiczne pn. „Moja przestrzeń – klubowe wieczory”.
Od 1. VIII 2013 r rozpoczęto realizację projektu POKL „Aktywna przyszłość”, którego realizacja kończy się 30 IV 2014 roku. Osobom objętym wsparciem zorganizowano zajęcia z języka niemieckiego oraz z podstaw obsługi komputera.
Od 1. V 2014 do 30. XI. 2014 będzie realizowane zadanie publiczne pn. „Foto – grafika – moja pasja” skierowane do młodzieży i dzieci z gminy Wasilków.
Oprócz wyżej wymienionych, Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach organizuje cykliczne (3 razy w tygodniu) zajęcia dla młodzieży i dzieci we wsi (zajęcia świetlicowe, plastyczne, sportowe). Młodzieży udostępniana jest świetlica wyposażona w stół do tenisa stołowego i pracownia komputerowa ze sprzętem zakupionym ze środków własnych stowarzyszenia.
Informacje o działaniach przekazała mi Pani Prezes Stowarzyszenia Tamara Tyszkiewicz – Winogrodzka. 
Więcej szczegółów na temat działalności Stowarzyszenia znajdziecie państwo na stronie www.kgwdabrowki.org

Wioletta Sangar