Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Historia jednego stowarzyszenia – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Historia jednego stowarzyszenia


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Zajkowskiej swoją działalność rozpoczęło 2006 r. Pomysł założenia stowarzyszenia zrodził się z chwilą zakończenia budowy świetlicy wiejskiej w Zajkach, która była sfinansowana ze środków uzyskanych z dopłat bezpośrednich, składanych na grunty we wspólnym użytkowaniu. Świetlica zaczęła pełnić rolę ośrodka kulturalno-edukacyjnego. Wspólne spędzanie wolnego czasu spowodowało, że zebrała się grupa ambitnych i operatywnie działających osób, które zapragnęły udzielać się społecznie i postanowiły założyć stowarzyszenie.

Stowarzyszenie powstało przede wszystkim dla mieszkańców wsi Zajki, aby rozwijać ich aktywność, poczynając od sfery kultury i tradycji, a kończąc na zdrowej aktywności fizycznej.

Pierwszym inwestycyjnym projektem zrealizowanym przez Stowarzyszenie było wyposażenie świetlicy w piec centralnego ogrzewania oraz instalacje C.O. Z pomocą doradcy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Mońkach w 2010 r. został opracowany wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: “Małe projekty”. Wniosek złożono do Lokalnej Grupy Działania Fundacja Biebrzańska. W latach kolejnych z ww. środków doposażono świetlicę w nowe stoły i krzesła, sprzęt muzyczny oraz AGD zagospodarowano teren wokół  świetlicy poprzez nasadzenia, wykonanie skalnika, chodnika, trawnika i budowę rusztu. Każde z tych działań podniosło komfort i pozwoli na efektywniejsze spędzanie wolnego czasu poprzez organizowanie m.in. warsztatów, imprez  okolicznościowych, plenerowych i kulinarnych.

Wspólne działania angażują i tym samym integrują społeczność lokalną, zarówno osoby starsze jak i młodzież sprzyjają przekazywaniu  tradycji młodszym pokoleniom oraz uczą odpowiedzialności za wspólne dobro.

Stowarzyszenie zgodnie z założeniami statutu, zrealizowało także dwa projekty o charakterze edukacyjnym. Pierwszy to „Reporter z małej ojczyzny-warsztaty dziennikarsko-obywatelskie dla dzieci i młodzieży z gminy Trzcianne” oraz „Wakacyjna szkoła talentów”. Projekty sfinansowane zostały ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  w ramach, których to dzieci i młodzież z Zajek uczestniczyły m.in. w warsztatach dziennikarskich, plastycznych, zajęciach sportowych oraz odwiedziły Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Kolejną inwestycją zakończoną wspólnym radosnym świętowaniem była budowa drogi (utwardzenie nawierzchni asfaltowej) przebiegającej przez wieś Zajki. Sfinansowana została ze środków  Stowarzyszenia ze wsparciem środków budżetowych Urzędu Gminy Trzcianne. Ta inwestycja w sposób symboliczny doskonale obrazuje stosunki jakie panują wśród mieszkańców we wsi położonej gdzieś na końcu świata między Narwią a bezkresem bagien biebrzańskich. Rzec można cytując Antoine’a de Saint-Exupéry’ego „Drogi prowadzą zawsze do ludzi…”

 

 

Marzena Kozłowska