Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Borkowa w 2014r. – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Borkowa w 2014r.


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenia Przyjaciół Borkowa powstało z inicjatywy mieszkańców wsi Borkowo 6 sierpnia 2010 roku (w KRS zostało zarejestrowane 21.09.2010 r.). Podstawowym celem jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności wsi oraz jej rozwój.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
– zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym
– działalność wydawnicza, wystawiennicza i prasowa,
– organizacja szkoleń, kursów i konferencji,
– współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów
– udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom, w tym samorządom,
– prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa,
– organizowanie świadczeń na rzecz społeczności oraz osób indywidualnych,
– organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych,
– prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej,
– prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
Celem kultywowania tradycji, kultury i patriotyzmu zorganizowana została wycieczka do Wilna. Uczestnicy zwiedzili cmentarz na Rossie, kościół św. Piotra i Pawła, górę Trzech Krzyży, cerkiew św. Trójcy, klasztor bazylianów, cerkiew św. Ducha, oraz katolicki kościół św. Teresy. Dodatkową atrakcją był Jarmark św. Kazimierza a na nim
„ Kaziuki Wileńskie”. Podczas Jarmarku odbywały się występy zespołów ludowych i grup teatralnych.
W sierpniu odbył się wyjazd na XX jubileuszowy Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie. W malowniczym amfiteatrze na jeziorem Czos odbyły się występy kilkunastu zespołów, chórów i solistów z Litwy, Ukrainy, Białorusi i nawet odległej Syberii.

W wrześniu zorganizowany został konkurs „ Moje Borkowo” Na konkurs wpłynęły 4 wspomnienia , 3 komplety fotografii oraz 11 prac plastycznych wykonanych przez dzieci. Mottem konkursu było „Wspomnienia są jak perły i mają w sobie coś z klejnotów i coś z pereł”
W tym samym okresie w ramach FIO zorganizowany został konkurs odtwarzanie tradycji teatralno-muzycznych wsi Borkowo. Nieformalna 12-osobowa grupa przygotowała spektakl „Kiedy Będziesz zakochany” na podstawie Ślubów Panieńskich Aleksandra Fredry.
W grudniu 2014 r. odbyło się przedstawienie Herody zorganizowane przez dzieci i młodzież z Borkowa.

Alina Kajko