Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dobry start w Nowodworcach – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dobry start w Nowodworcach


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie informuje, że 13 grudnia 2013 roku w miejscowości Nowodworce, gm. Wasilków, powiat białostocki, Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Nowodworce Dobry Start zorganizowało warsztaty praktyczne z zakresu wykonywania ozdób świątecznych. Pieniądze na ten cel przekazał Miejski Ośrodek Animacji i Kultury w Wasilkowie. Zajęcia prowadziła Anna Godlewska, która przyjechała aż z Nidzicy, aby przekazać część swojej wiedzy uczestnikom warsztatów. W ramach pracy wykonywane były choinki (ze szpuli od nici, szyszek modrzewia). W warsztatach uczestniczyli zarówno mieszkańcy Nowodworc, jak i sąsiednich miejscowości. Byli to zarówno dorośli jak i dzieci. Wszyscy sumiennie wykonywali prace zadawane przez instruktorkę. Bliżej Świąt Wielkiej Nocy planowane są następne spotkania (w roku 2014), na których uczestnicy będą mogli nauczyć się wykonywania ze sznurka szpagatowego prześlicznych ozdób okolicznościowych, a także aniołków i bałwanków. Początkującym zajmie to niestety znacznie więcej czasu niż wprawionej instruktorce. Chęci do uczestniczenia w warsztatach jednak są, a Stowarzyszenie wspomaga jak tylko może oddolne inicjatywy organizując takie spotkania. Oby tak dalej!

Wioletta Sangar
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białymstoku