Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Stowarzyszenie Wsi Dąbrowa-Łazy „Pod Wiatrakiem” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Stowarzyszenie Wsi Dąbrowa-Łazy „Pod Wiatrakiem”


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

W  Dąbrowie-Łazach, gm. Szepietowo,  w kwietniu 2015 r. powołano do życia organizację pozarządową w formie stowarzyszenia pod nazwą “Pod Wiatrakiem”. Było to możliwe przy współpracy mieszkańców wsi z pracownikami Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
W gminie Szepietowo, tego typu standardowych stowarzyszeń zarejestrowych jest zaledwie kilka.

Znaczenie stowarzyszeń w rozwoju społeczności lokalnych jest nie do przecenienia. Nie tylko wspierają i uzupełniają pracę sektora samorządowego (publicznego), ale przede wszystkim integrują wspólnotę, stwarzając możliwości ciekawego i konstruktywnego spędzania wspólnie czasu przez mieszkańców. Stowarzyszenia dbają także o zachowanie lokalnej kultury i tożsamości mieszkańców. Zwłaszcza to ostatnie nabrało szczególnego znaczenia, gdyż Stowarzyszenie z Dąbrowy-Łazy mocno identyfikuje się z symbolem swojej miejscowości, zabytkowym wiatrakiem-koźlakiem. Ten fakt znalazł zresztą odzwierciedlenie przy wyborze nazwy organizacji.
Wiatrak-koźlak to interesujący zabytek odrestaurowany przez Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, który pozostaje pod opieką miejscowego kustosza ze wsi Dąbrowa-Łazy.
Kolejnym krokiem współpracy Stowarzyszenia z PODR w Szepietowie było przygotowanie koncepcji projektu i złożenie wniosku o przyznanie dotacji przez Forum Inicjatyw Rozwojowych (FIR). Pomysł polega na organizacji wydarzenia integracyjno-kulturalnego dla mieszkańców wsi. W przypadku akceptacji pomysłu przez instytucję przyznającą dotację, przy tej okazji Stowarzyszenie będzie mogło szerzej upowszechnić swoją działalność. Miejmy nadzieję stanie się dobrym przykładem dla mieszkańców innych miejscowości regionu, noszących się z inicjatywą zorganizowania się w pełnoprawny podmiot kolegialny, jakim jest stowarzyszenie.

Tomasz Śnieciński