Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

„Nie od razu Polskę zbudowano” – inicjatywa Stowarzyszenia Kulturalnego Ziemi Czyżewskiej – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

„Nie od razu Polskę zbudowano” – inicjatywa Stowarzyszenia Kulturalnego Ziemi Czyżewskiej


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

„Nie od razu Polskę zbudowano” –  to hasło kolejnej, XXI już edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce. W tym roku organizatorzy chcieli pokazać Polskę jako państwowość, która ukonstytuowała się w X wieku i trwa do dzisiaj. Pragnęli przypomnieć jaką wartością jest własna państwowość i jakie były koleje jej kształtowania. Wybór  tematu wyniknął w dużej mierze z faktu, iż XXI edycja EDD zbiegła się z 150. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego. Hasło przewodnie EDD 2013 pozwoliło uhonorować wydarzenia związane z tą rocznicą oraz przybliżyć społecznościom lokalnym inne ważne karty polskiej historii, poznanie których uświadomiło  – szczególnie młodemu pokoleniu – długą i ofiarną drogę do wolnej Polski oraz fakt, że na wielką historię składa się szereg mniejszych wydarzeń, których ślady znaleźć można w całym kraju. 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego to także jeden z ostatnich momentów na zebranie świadectw przybliżających ten bohaterski zryw, które przetrwały dotychczas tylko w ustnych przekazach rodzinnych. (info: www.edd.pl)

Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej podjęło inicjatywę zrealizowania na terenie Gminy Czyżew działań kulturalnych w związku z wrześniowymi obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa 2013 pn. “Nie od razu Polskę zbudowano”, organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Stowarzyszenie we współpracy ze szkołami z terenu Gminy Czyżew zrealizowało tzw. „Lekcje historii o Powstaniu Styczniowym”. W Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej zajęcia przeprowadziła p. Danuta Włostowska, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie p. Adam Świderski i p. Jerzy Lisicki, natomiast w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem p. Elżbieta Szulborska. Uczniowie tej placówki wzięli też udział w dodatkowych zajęciach artystyczno- historycznych przeprowadzonych przez p.Anię Kazimierczuk- prezesa Stowarzyszenia i instruktora GOK-u w Czyżewie.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew zaprezentowała czytelnikom mini-wystawę poświęconą Powstaniu Styczniowemu. Ponadto Stowarzyszenie we współpracy z GOK-iem, a dzięki wsparciu finansowemu Banku Spółdzielczego w Czyżewie, wydało folderek informacyjny nt. obchodów „EDD2013” na terenie Gminy Czyżew, który można otrzymać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie. Stowarzyszenie przekazało również Oddziałowi NID w Białymstoku zdjęcie nagrobka powstańca styczniowego, który znajduje się na cmentarzu parafialnym w Czyżewie, do przygotowywanego “Katalogu miejsc pamięci powstania styczniowego w województwie podlaskim”.

Przy realizacji w/w działań ośrodek kultury w Czyżewie i Stowarzyszenie wspierał Oddział Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Białymstoku. Patronatu medialnego inicjatywom podejmowanym na terenie naszej gminy udzielił Tygodnik Podlaski „Kontakty”.

 

 

Anna Kazimierczuk