Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Aktywizacja mieszkańców Piątnicy – rodzinny turniej strzelecki – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Aktywizacja mieszkańców Piątnicy – rodzinny turniej strzelecki


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica działa aktywnie od czterech lat. Co roku organizowane są liczne i cykliczne imprezy dla lokalnej społeczności takie jak:
– Akcja sprzątania brzegów Narwi,
– Ognisko na powitanie wiosny,
– Festyn Rodzinny,
– Święto Pieczonego Ziemniaka,
– Wigilia.

W tym roku z okazji Narodowego Święta Niepodległości Stowarzyszenie było współorganizatorem turnieju strzeleckiego dla mieszkańców Piątnicy i okolicznych miejscowości. Turniej został zorganizowany na terenie Strzelnicy Forty w Piątnicy. Cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział aż 74 pary. Każda para mogła się składać z osoby dorosłej i dziecka. Zawody były na wysokim poziomie, maksymalnie uzyskana punktacja to 90 punktów na 100 możliwych. Trzy pierwsze miejsca nagrodzone zostały pucharami. Najmłodszy uczestnik zawodów został nagrodzony specjalnym wyróżnieniem.
W ramach uroczystości stowarzyszenie zapewniło ,,żołnierski poczęstunek” dla wszystkich gości i uczestników zawodów. Godziny spędzone na świeżym powietrzu przy gorącej grochówce i bigosie upłynęły miło i przyjemnie.
Organizacja wydarzenia została współfinansowana przez Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’, ze środków otrzymanych w ramach podziałania 19.4 ,,Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020’’.
Dzień 11 listopada dzięki zaangażowaniu wielu mieszkańców stał się okazją do miłego, patriotycznego i aktywnego spędzenia wolnego czasu całych rodzin i lokalnej społeczności.

 

Justyna Baczewska
Anna Barcicka
PZDR Łomża